Vladde

Vladde

ny adress

ÖvrigtPosted by Vladde 2009-01-30 00:48

http://organiskintellektuell.wordpress.com/

  • Comments(1)//vladde.pensando.se/#post132

Vem är terrorist?

Salsa/MusikPosted by Vladde 2009-01-29 01:07

Många har säkert sett den här videon eller hört låten. Har du inte gjort det, så varsågod lyssna.

  • Comments(0)//vladde.pensando.se/#post129

Spelar det någon roll vad det är för hudfärg?

PolitikPosted by Vladde 2009-01-27 10:19

I USA tycks hoppet på att Obama ska genomföra djupa sociala förändringar vara stora. Hans installation vittnade om att det råder stor entusiasm inför möjligheten av vad han kan åstadkomma under sin president period. Det finns ett väldigt intressant inlägg hos röda raketer om detta.

Obama själv har sagt i olika intervjuer att USA idag är redo för en svart president. Världens olika medier har starkt fokuserat på det faktum att han är mörk och andra diskuterar huruvida han är "äkta svart" eller afroamerikan eller om han "bara" är mulatt?

-Spelar hans hudfärg någon roll för den utrikespolitik USA måste genomföra för att behålla sin ekonomiska och militära ställning i världen?

Vi kan nog inte hoppas allt för mycket på Obama när det gäller den här frågan, tyvärr. När han blev vald till USA:s president innebar det samtidigt att han blev vald till att styra över en nation som har ekonomiska och militära intressen världen över. Det innebär att han nu är huvudansvarig för att tillvarata dessa. Statsapparaten i USA används för det här ändamålet (ekonomiska) och det är dessa som sätter ramar för politiken och inte tvärtom, hur svart Obama än må vara.

I ett land där idéen om en avreglerad marknad länge satts som likhetstecken med demokrati kan det bli tufft att i praktiken göra inskränkningar just där. Inskränkningar på det planet kommer att tolkas som inskränkningar på demokratin. Politiken i USA bedrivs sedan länge i ekonomins tjänst eller i kapitalets om vi nu så vill, vi får aldrig tro något annat.

Därför tror jag tyvärr inte att det spelar någon större roll om Obama är svart eller inte. Som USA:s president måste han värna och försvara mäktiga intressen. Han måste tyvärr försvara, den i världen så hatade, amerikanska imperialismen även om det förmodligen kommer att framställas som att han försvarar ädla intressen och inte kapitalets intressen, as usual in the american way.

Med Samir Amins ord:"Världssystemet har inte inträtt i någon "icke imperialistisk" eller "postmodernistisk" fas. Faktum är att raka motsatsen gäller: världssystemet är till sitt väsen ett imperialistiskt system drivet till dess yttersta gräns".

I ett sådant världssystem blir det svårt för Obama att leva upp till den massmediala tillskrivna messias bilden.

  • Comments(0)//vladde.pensando.se/#post128

Ja- i Bolivia!

LatinamerikaPosted by Vladde 2009-01-26 01:30

Det verkar som "ja" sidan vann i Bolivia enligt de första mätningarna. 60% sägs stödet ha varit till Morales fördel. Man röstade "ja" till en ny "Carta Magna".

Skriver mer om det inom kort.

  • Comments(0)//vladde.pensando.se/#post127

idrotts terrorister?

ÖvrigtPosted by Vladde 2009-01-16 15:41

Idrottsterrorister finns de?

Av alla offren i den pågående massakern i Gaza, oskyldiga barn som kvinnor, kan vi nu även räkna in tre av det palestinska fotbollslandslagets spelare, Shadi Sbakhe, Wajeh Moshtahe och Ayman Alkurd. Dessa idrottsutövare föll offer för Israeliska bomber. Dessa "smarta" bomber som är riktade mot terrorister och inget annat, enligt Israel. Logiken borde därför vara att dessa idrottsutövare var terrorister och därmed utgjorde ett hot mot Israel. Vem vet? de kanske hade byggt om fotbollarna, som de sedan skulle skjuta över till den Israeliska sidan, till bomber?

Jag läste om nyheten i en chilensk tidning. I Chile bor det många palestinier och de har försökt att tillsammans med sina bröder i Palestina få igång ett fungerande fotbolls landslag. Tyvärr är det inte första gången som unga killar i detta landslag faller offer för Israels statsterrorism. Med dessa "smarta" bomber lär det inte heller vara den sista.

Men frågan är, bryr de sig? Svaret är nej. Har man inte brytt sig om att man massakrerar mängder av barn lär mordet på tre fotbollsspelare gå obemärkt förbi.

  • Comments(2)//vladde.pensando.se/#post126

Colectivo BRP

ChilePosted by Vladde 2009-01-14 22:13

Fick ett mail från colectivo BRP där de tackar mig för att jag spridit lite av deras konst. Ni som inte minns vad BRP var för något kan läsa om det här och se flera exempel på konstformen här.

Här nedan får ni se ytterligare en tavla som de skapat. Nu i samband med massakern som pågår i Gaza.

  • Comments(0)//vladde.pensando.se/#post125

Historierevisionist?

ChilePosted by Vladde 2009-01-13 00:29

Lärare i Chile anmäld för att medvetet förvränga den chilenska historien. Läraren har lärarfackets fulla stöd.

En lärare har av två människor, båda politiker till höger i den chilenska politiken, anmälts för att medvetet förvränga den chilenska historien för sina elever. Den del av den chilenska historien det handlar om är naturglitvis, militärkuppen 1973 mot den folkvalde presidenten Salvador Allende.

Konflikten gäller ett prov som lärarens elever, flickor i gymnasieålder, fick göra där en av frågorna löd så här:

1. Vem av dessa, i det här kriminella "gänget" (svårt att översätta det spanska ordet "pandilla" till svenska"!) av uniformerade, var inte med och störtade Salvador Allende 11-9-1973? (sedan ger läraren namnalternativ på följande: Leigh, Stange, Pinochet, Merino och Mendoza).

Den här frågan tycker två höger politiker i Chile (och det massmediala Chile?) alltså är att förvränga historien. Ingen av flickorna på gymnasiet eller dess föräldrar hade reagerat men det gjorde alltså demokratins och jämlikhetens avantgarde, högern.

Det skulle vara intressant att höra VAD i frågan som är historiskt förvrängt?

Att det rörde sig om kriminella människor är uppenbart då de utförde kriminella handlingar på sin egen befolkning. Att de var uniformerade likaså. Att de var ett "gäng" eller "pandilla" på spanska, stämmer också, då betydelsen av ordet på spanska syftar på en grupp människor som samlas för att genomföra illegala handlingar, vilket militärkuppen var. Att de störtade den demokratiskt folkvalde presidenten stämmer också. VAD är det som läraren har förvrängt?

Högern som under 17 år kontrollerade nyhetsmedierna och skolorna (kontrollerar medierna fortfarande). Högern som satt tysta när människor försvann spårlöst. Högern som inte brydde sig när rapporter om mord och tortyr blev kända. Högern som påstår att militärkuppen var "nödvändig" för att undvika ett "inbördeskrig". Högern som förnekade kopplingarna mellan militärregimen och CIA. Högern som förnekade att CIA sponsrade de stora transportstrejken som lamslog den chilenska ekonomin under Unidad Popular regeringen. Högern som blev rika under militärregimen. Högern som själv ville gå till historien genom historieförfalskning anklagar en lärare för att styra undervisningen. Var var dessa objektivitetens demagoger under 17 år av aktiv reell praktisk historieförfalskning?

Ämnet är intressant då lärare förväntas undervisa "objektivt". Objektivitet är det samma som de dominerande diskurser, moral, etik och normer som högern (av en tillfällighet?) delar. När man tar avstånd ifrån de eller ifrågasätter dessa, ja då är man oseriös, tendentiös, styrd och så vidare.

Problemet sätter en fråga i fokus, vad är pedagogikens roll? Reproducera, ifrågasätta, förändra?


  • Comments(0)//vladde.pensando.se/#post124

Jag, en antisemit?

ÖvrigtPosted by Vladde 2009-01-11 20:44

Varje text som kritiserar staten Israel måste idag, utifrån rådande logik, i princip alltid nämna att man tar avstånd från judehat. Det kollektiva moraliska trycket i Europa är alltför påfallande. Europa har inte glömt vad som hände judarna under andra världskriget och har fortfarande skuldkänslor för judarnas öde. De här skuldkänslorna visar sig hos debattörer i form av självvald censur eller en alltför hög grad av skön sminkning av sina argument.

Debattörer till höger i den politiska skalan, bloggare och andra besökare på diverse diskussionsforum har som ett av sina "främsta" argument att beskylla allt och alla som tar avstånd från staten Israels vidriga handlingar för att vara antisemiter. I Europa är det ett av de värsta beskyllningar man kan göra. Ingen vill vara antisemit och befinna sig i samma skamvrå som nazister. Men, vad är en semit?

Semiter kallas de folkgrupper som talar semitiska språk. Semitiska språk är t.ex. hebreiska, arabiska och arameiska. Enligt bibeln är semiter ättlingar till Noas son Sem.

Redan här borde varningsklockorna för de Israelvänliga debattörerna ringa högt! Om man beskylls för att vara antisemit, skulle det därför innebära att man även var antiarab, eftersom araber också är semiter. Beskyllningen saknar relevans eftersom den brister i etymologisk kunskap.

Naturligtvis är jag inte antisemit.

Bombningarna som staten Israel gör sig skyldig till i Gaza, den ovärdiga och omännskliga blockaden och de bestialiska morden borde göra vem som helst varse om den här statens horribla statsterrorism. Men, i det som Galeano (Uruguayansk författare) kallar, den "upp och ned vända världen", råder en annan logik.

Israeler som kämpar, gör det för sitt fosterland och för att de är patrioter. Palestinier som kämpar gör det för att de är terrorister.

Israeler agerar alltid i självförvar efter att man blivit angripen. Palestinier är de som börjar och de som bryter vapenvilan.

Israler som med hjälp av bombattentat och andra förbjudna metoder kämpade för bildandet av en judisk stat kallas för hjältar och landsfäder, palestinier som med samma metoder kämpar för en palestinsk stat kallas mördare och terrorister.

Israeliska offer (spelar ingen roll om det är 1 person) får massmedial uppmärksamhet, palestinska offer (uppemot 800 personer) får i bästa fall, "lika mycket" eftersom: vi måste vara objektiva och visa BÅDA sidor..

Israel har rätt att försvara sig från angrepp, Palestinier är terrorister när de försvarar sig.

Efter andra världskriget har staten Israel konsoliderats och i allians med USA förvägrar de samtidigt Palestinierna den rättigheten genom ockupation av dess territorium, bosättningar, fördrivning och marginalisering.

För varje Israel som dör, dör minst tio araber. Ett Israeliskt liv är alltså värd minst tio arabiska liv (siffran är väldigt låg). Israel har fördömts massvis med gånger av FN:s Generalförsamling men de åtnjuter en priviligerad sits. De är ett av få länder som kan leka döva inför omvärldens protester.

Debattörer, bloggare och tyckare till höger anser det legitimt och korrekt att bomba, mörda och svälta ihjäl palestinier (semiter).

Vem är det som är antisemit?


  • Comments(1)//vladde.pensando.se/#post123
Next »