Vladde

Vladde

Rubriker i medieträsket

Medier/KommunikationPosted by Vladde 2009-01-01 09:06

Uppfattningen om vår omvärld är ytterst beroende av de massmediala representationer vi har till hands. Det är med hjälp av de vi formar oss en bild av "verkligheten". Rubrikssättningen som process är intressant i sig. Det används för att locka till sig läsare samtidigt som det används som en kort presentation om vad artikeln ska handla om. Genom att läsa rubriker inbjuds vi till olika tolkningar, ibland väldigt specifika. Rubriker kan sägas bygga upp förväntningar hos läsaren om vad en specifik artikel ska handla om. Med hjälp av metaforer och andra slags språkliga tekniker refererar rubriker till en social verklighet.

Med detta i bakhuvudet kan vi ställa oss följande fråga:

På vilket sätt spelar nyhetsmedia en avgörande roll i att förstärka stigmatisering och därmed konsekvenserna av detta som t.ex. social utanförskap, identifikation, rotlöshet och andra sociala fenomen?

Länstidningen är en lokal tidning i Söderälje. Södertälje är en kommun som omnämns ofta i riksmedier, då ofta i negativ mening. LT, som länstidningen kallas av människorna i Södertälje, borde till skillnad från rikstidningar ha bättre förutsättningar att bevaka Södertälje kommun på ett rättvisare sätt.

Många av de jag pratat med i stan, som kontinuerligt läser tidningen, har reagerat på tidningens alltmera negativa rapportering kring vissa specifika bostadsområden i staden. De som reagerat negativt på det pratar om reaktionär smygrasism och de som är positiva säger att tidningen sköter rakryggad sin roll i att förmedla den verklighet som faktiskt förekommer där.

Bostadsområderna det handlar om är de rikskända Hovsjö och Ronna, men även den mindre rikskända men desto mer familjär för södertäljeborna, Fornhöjden.

Som ett praktiskt exempel på Lts bevakning och rubrikssättning kan jag ta en inte alltför gammal notis som tidningen hade om mitt bostadsområde, Fornhöjden. "Brandterror i Fornhöjden"

För att komma tillbaka till det som var huvudfrågan, På vilket sätt nyhetsmedier spelar en avgörande roll i stigmatiseringen?- blir den här rubriken ytterst intressant.

Märk väl ordvalet, Brandterror. Jag har träffat människor i södertälje, som för länge sedan flyttat från fornhöjden som frågar med fasa hur det har varit möjligt att Fornhöjden blivit som det är idag!? Människor i Fornhöjden som inte vågar gå ut eller som blir rädda för en grupp ungdomar i området. Fundera väl på kopplingen som kan vara möjlig av "terror" beskrivning och psykologisk individuell rädsla eller fasa.

Om man tänker på de långvariga sociala konsekvenser som oansvarig rubrikssättning och rapportering kan resultera i kan man tänka sig många socialpsykologiska alternativ.

För det första skapar det ett område som blir stigmatiserad, nedsmutsad av detta. Det i sin tur kan resultera i att människor som blir beskrivna på det sättet antingen förkastar detta (varför inte genom misstro mot det omkringliggande samhället?) eller anammar rollen som tillskrivs dem. Båda alternativen är dåliga. De som förksastar detta och känner misstro mot det omkringliggande samhället kan med lätthet dras med i utanförskap, bitterhet och apati. De som anammar det kan med lätthet börja leva upp till den "gangster" bild som medierna vill ha. Båda alternativen är som sagt direkt dåliga.

För det andra skapar oansvarig rapportering en "vi" och "de" känsla. Vi beskriver "de" andra som håller på i sina förorter. Den här "vi" och "de" rapporteringen främjar främlignsfientlighet då dessa områden befolkas till mesta del av invandrare som jag eller av barn som har sina föräldrar med invandrarbakgrund.

För det tredje kan sådan här rapportering skapa social skam hos många invandrare. Många vill bort från området för att man skäms att bli tillskriven en identitet bara man nämner att man bor i dessa "enklaver", för att använda ett massmedialt ord.. Har hört flera invandrare säga att man vill bort från området däför att det har blivit "bara invandrare". Det här fenomenet är som ett psykologiskt dilemma där man förkastar sig själv i oändlighet. Man flyr från sig själv.

Det kan väl inte vara så mycket begärt att journalister informeras om den enorma sociala kraften de har i sin yrkesposition? Att allt det man skriver kan få sociala konsekvenser?

Ansvar är inte censur. Det kräver dock mer intelligens och allmänbildning, något som tyvärr, av rubriker och rapportering att döma, många journalister verkar sakna.

  • Comments(1)//vladde.pensando.se/#post119

Bland ponchos och tunikor

Medier/KommunikationPosted by Vladde 2007-12-12 12:17

Afrikanska ledare förväntades (?) av Svd:s ledare klä sig "afrikanskt" i mötet med EU representanterna. Svd:s Ledare vart överraskad (i söndagens tidning)över att flera afrikanska ledare valt den "europeiska klädkoden", som består av kostym(?). Läs om detta i ett mycket bra och kort inlägg på bloggen, Vänstra stranden.

När jag läste inlägget tänkte jag direkt på hur jag, för en tid sedan, reagerade på hur världsmedierna och i synnerhet min favorittidning DN rapporterade om den bolivianske presidenten Evo Morales. När han reste runt världen efter sitt segerval låg fokus mer på vad han hade för kläder (och att han inte hade bytt västen han bar på) än hans politiska resa. Jag roade mig idag med att söka på DN:s arkiv efter "Evo Morales" strax innan och efter hans valseger. Här följer några ideologiska och folkloristiska godbitar! (man kan hitta mååånga, mååånga fler om man har tid! kanske en uppsats?!)

"Valkampanj finansieras med kokain" och "Rykten har gjort gällande att Evo Morales, ledare för landets kokaodlare, kommer att få sin valkampanj betaldfinansierad av Venezuelas president Hugo Cháves"

"Häromåret sade Evo Morales att hans mål var att förvandla Latinamerika till USA:s nästa Vietnam"

"kokaodlaren Morales"

"Iförd en röd tunika och med en stickad mössa som förde tanken till en krona, ville Morales återinstifta vad man tror var det pre-colombianska scenariot vid maktskiften"

"Morales överlämnade en charango, ett traditionellt stränginstrument, till Rice och de bägge var idel leenden"

"Bolivias president Evo Morales, Saddam Hussein samt 14 av de 19 döda flygkaparna från 11 september dåden finns på den amerikanska listan över terrorister som ska hindras att komma ombord på flygplan"

"Presidenterna Evo Morales och Hugo Chavez rullade ut röda mattan i sina respektive länder och förklarade sitt stöd för det kontroversiella iranska kärnkraftsprogrammet"

När man inte kan eller vill (frågan är vilket?) skriva om politik, ägnar man sig istället åt ideologisk smutskastning och ibland även med att beskriva och recensera ponchos och tunikor. Riktigt bra och respektingivande politisk journalistik...

Blog Image

Lula, i poncho och i "rätt" och "passande" klädkod för sin sort?

  • Comments(2)//vladde.pensando.se/#post94

Tredje världen i nyheterna

Medier/KommunikationPosted by Vladde 2007-10-03 07:04

Rubriken är en titel på en avhandling som skrevs 1986 av Stig Arne Nohrstedt. Den skrevs under en pågående debatt där de så kallade tredje världens länder framförde protester mot i-ländernas sätt att beskriva och framställa dessa länder i dess nyhetsmedier. De var missnöjda med bilden som gavs av dem, och de menade på att bilderna styrdes av bl.a koloniala föreställningar. Debatten utspelades inom Unesco och är mer känd som NIIO-debatten.

Västvärldens länder försvarade sig med att det var de rådande omständigheterna i dessa länder som utgjorde grundproblemet och orsaken till varför beskrivningen av länderna blev som den blev. Journalisterna kunde inte arbeta "fritt".

För att pröva hållbarheten i dessa två huvudargument i debatten så analyserar Nohrstedt konflikten och inbördeskriget i Nigeria 1967-1970. Han tittar på 13 elittidningar från olika länder. Hans resultat är tydlig. Västvärldens länder och dess nyhetsmediers berättelser om konflikten byggde på koloniala föreställningar. Trots att konflikten handlade om klassmotsätningar och om vem som skulle kontrollera statsapparaten beskrevs konflikten som om den handlade om etniska och personliga strider. En "stamkonflikt".

Varför tar jag upp detta idag, 21 år efter studien? Jo därför att Nohrstedts slutsatser visade att rapporteringen om tredje världen är i allra högsta grad ideologisk och den handlade även om att journalisterna och västvärlden skulle rannsaka sig själva och förbättra rapporteringen om tredje världen.

Detta har i mitt tycke inte skett. Nohrstedts slutsatser var därför naiva. Han litade på någon slags etisk självrannsakan hos journalisterna.

Balkankriget för att nämna ett första exempel var ett tydligt fall där västvärldens nyhetsmedier beskrev händelserna som att det i grund och botten handlade om etniska konflikter och personlig maktkamp mellan dåvarande ledare i det forna Jugoslavien. De olika sidorna beskrevs på olika sätt. Nu var Jugoslavien inte ett land i tredje världen men nyhtesrapporteringen i väst liknade den rapporteringen som så oftas ges dessa länder.

Vi kan idag tänka på hur Irak kriget eller kriget i Afghanistan beskrivs. Nohrstedt lyfter fram två västerländska tänkare som utgör grunden i det västerländska tankesättet. Dessa är Hobbes och Spencer.

Enligt Hobbes så kunde inte människor sammarbeta, vi var hänvisade till en ständig kamp på liv och död mot varandra där ingen av oss skulle känna sig trygg, därför hade evolutionen gjort att det civiliserade europa utvecklat en statsapparat som skulle skydda människorna mot varandra. Mot detta civiliserade sätt, ställde Hobbes det han kallade för "naturtillståndet". Naturtillståndet präglades enligt honom av att folk stred mot varandra och att det inte fanns något utöver individerna som skyddade de mot varandra.

Spencer kom att lägga till en evolutionär historisk linje till detta. Vissa folk, läs européer, hade nått längre än andra folk. De var mer avancerade och utvecklade än andra samhällen. Skillnaderna på de olika folken i världen och dess utveckling var resultatet av samhällsformernas och kulturernas kamp, och det visade tydligt vem och vilka som var de som nått längst och de som var dömda att gå under.

Bilden av Afrika i väst bestod av:

Kulturen i allmänhet

1. Statslös och Kaos

2. Grymhet och inhumanitet

3. Outveckling och efterblivenhet

Människorna

4. (Underlägsen ras)

5. Misstänksamma, ombytliga, vilda, libidiösa, grymma, sluga, opålitliga och blodtörstiga, men också timida, lata och överkänsliga

Konflikterna

6.Stamfiendeskap och etnocentrism

7. Speciella motiv: Hämnd, religion, personlig prestige

Tänk nu på hur rapporteringen om U-länderna ser ut. Irak kriget t.ex. Hur beskrivs irakerna, motståndet mot ockupationen, konflikten. Hur beskrevs konflikten i forna Jugoslavien?

Hur saker beskrivs säger väldigt mycket om vår eget sätt att uppfatta oss själva. Den präglas än idag av koloniala föreställningar. De negativa, primitiva och barbariska sidor, exemplifierade i religiösa konflikter, Jihad, och självmordsbombare, ställs som en motsats till vår civiliserade samhälle, som redan övervunnit dessa problem. Vi förväntas dessutom tycka att det är helt i sin natur att skicka dit trupper och annat för att lära de hur civilisation inrättas. De är så primitiva att utan vår hjälp så skulle de, som i Hobbes tankar, ständigt kriga mot varandra...

  • Comments(3)//vladde.pensando.se/#post69

Venezuela och Tv-kanalen del.2

Medier/KommunikationPosted by Vladde 2007-06-01 14:00

Nu har även Brasiliens kongress börjat oroa sig för RCTV, den kanalen i Venezuela som inte fick förnyad sändningslicens, genom det statliga marknätet (Kanalen får fortsätta sända genom satellit eller kabel TV) I ett brev skickad till Hugo Chavez uppmanas denne att åter se igenom sitt beslut. Andra institutioner som protesterat mot "stängningen" av TV-kanalen är Chiles senat, olika journalistiska institutioner i latinamerika, USA och EU. Sålunda verkar det finnas ett konsensus i frågan, i alla fall vad det gäller omvärldens dominerande syn på det hela. Denna konsensus lyder som följande: "Stängningen" av TV-kanalen är ett allvarligt brott mot yttrandefriheten och det är ett led att skapa en diktatur i Venezuela och att införa censur mot regimkritiska medier.

Låt oss granska dessa påståenden. Borgerlig media har gett relativt mycket utrymme åt den här nyheten, samtidigt som det t.ex. i Mexico diskuteras liknande åtgärder. Sändningstillstånd ska inte automatiskt förnyas och inte heller beviljas för sådana som har som främsta mål att berika sig. Men Mexico benämns inte lika mycket som Venezuela, dra era egna slutsatser varför det förhåller sig så och varför en hel värld diskuterar beslutet i Venezuela och samma värld ignorerar diskussionen i Mexico.

Borgerlig media, och journalister världen runt förfasar sig över "stängningen" av kanalen, landet påstås vara på väg mot en diktatur och mot att på allvar införa censur mot all oppositionell rapportering. Att börja prata om diktatur och censur är ett allvarligt ställningstagande. Orden diktatur och censur tar man inte till av en slump. Språk är makt, ord relaterar till något.

Är landet en diktatur?

För det första kan man börja med att komma överrens med alla kritiker att utgå ifrån samma premisser. Ingen, oavsett om de är kritiska till Chavez, kan förneka det faktum att han vunnit flera demokratiskt genomförda val. Han sitter därmed som president som ett resultat av demokratiska val. De förändringar som den sittande regeringen kan göra, har gjort och kommer att göra, är resultatet av att regeringen följer det som folket som röstade på dem, vill att man ska göra.

Hur är det med censuren?

I en diktatur brukar oppositionell media inte existera överhuvudtaget. Låt mig därför påstå att det, verkligen är en märklig "diktatur" vi står inför. En "diktatur" där mer än 80% av all media är i privat ägo och kan betraktas som oppositionell och som ändå tillåts sända, rapportera och granska. En "diktatur" där jag inte läst om kidnappade, bortförda, torterade och mördade journalister, som i fallet med grannlandet och "demokratin" Colombia, trots att dessa journalister allt som oftast kritiserar regeringen. Det finns över 120 regionala och nationella tidningar som tillåts skriva det dem skriver. En överväldigande majoritet av dessa i privat ägo.

Den offentliga debatten ska föras genom olika kanaler där flera idéer ska ställas emot varandra. Som motvikt till all privat media ska därför staten försöka se till att garantera ett pluralistiskt informationsflöde. I latinamerika har alla kanaler i privat ägo, ingen som helst lust eller vilja att ge "alla" människor en röst. De fungerar och drivs genom privata intressen. Detta förkläs och de påstår själva att de sänder i yttrandefrihetens namn och i det allmännas intressen, när de i verkligheten tjänar ett fåtal ekonomiska gruppers intressen vars intressen är att fortsätta ha monopol över medierna.

Yttrandefriheten som dessa kanaler åtnjuter borde utnyttjas till att granska korruption, till att informera om brott mot de mänskliga rättigheterna (yttrandefrihet är bara en av dessa, uppenbarligen liberalernas favorit), sprida ifrågasättande kultur. Istället används dessa kanaler till att sprida värdelösa värderingar i form av t.ex. reality shows, tävlingsinriktade program och såpor där värderingar som hyckleri, ytlighet, illojalitet, egoism etc, belönas.

Venezuela är varken en diktatur eller ett paradis men vem kan hävda att det råder censur i ett land där över 80% av all media är i privat ägo, och där näst intill inga restriktioner finns? Det var just på grund av det här faktumet som RCTV öppet kunde ägna sig åt att heja på militärerna i deras kuppförsök 2002. Det är denna icke censur som existerar i landet som gör det möjligt för oppositionen att genom alla sina kanaler sprida lögnen om just censur. Märklig diktatur och en märklig form av censur minst sagt.

  • Comments(0)//vladde.pensando.se/#post51

Venezuela och TV-kanalen..

Medier/KommunikationPosted by Vladde 2007-05-20 11:26

När jag steg upp idag och surfade runt på olika nyhetssajter tog mitt goda humör slut. Satte mackorna i halsen, så att säga. Alltså hur är det fatt med DN? Är den tidningen oberoende eller vad är det frågan om? Vad ägnar de sig åt? granskande journalistik eller propaganda? Ser de inte att de gör sig till högtalare för en opposition som faktiskt förlorat flera demokratiska val, och trots det faktumet, aldrig accepterat detta och istället försökt sig på en militärkupp?

Om rättvisa ska fram och jag inte ska manipulera som DN gör och utelämna information, så är följande artikel i och för sig inköpt från en nyhetsbyrå men ändå, DN sväljer den utan vidare granskning och publicerar den på hemsidan med en bild som säger ganska mycket. Men det är fel att ljuga för människor. En nyhet måste försöka uppfylla de journalistiska idealen som existerar. Utelämnar DN information avsiktligt?

Det är grovt och fel att sprida osakliga nyheter. Människor formar sig mentala bilder med hjälp av media. Media konstruerar verklighet. De sätter ord på händelser, vinklar dem och ger dem mening.

Men vad är detta? Varför utelämna information om varför "stängningen" av RCTV kommer att äga rum? I DN:s artikel står följande: "tusentals människor protesterade på lördagen mot president Hugo Chavez planer på att stänga oppositionsvänliga mediebolaget RCTV"

Detta är en sanning med modifikation. Möjligt att "tusentals människor" protesterade. Men vadå, president Chavez planer att stänga TV-kanalen? Nu är det så att den kanalens licensavtal går ut och på grund av att kanalen inte respekterat existerande regler om hur en kanal ska vara (oberoende faktiskt!) så kommer deras licens inte att förnyas.

Att de inte följt regerande regler handlar INTE som DN skriver om att kanalen "sänder såpor och sprider omoral". Inte heller ska den ersättas med en kanal som "visar program som förespråkar presidentens värderingar". Om anledningarna skulle vara dessa skulle det vara enkelt. Men det är värre än så.

De får inte förnyad sändningslicens bland annat därför att kanalen var direkt oansvarig och en anhängare av militärkuppsförsöket i Venezuela 2002. Den "oberoende" kanalen uppmanade människor att ge sig ut och delta i en kupp! den "oberoende" kanalen var politiskt styrd (av oppositionen) och tog parti för en regelrätt militärkupp. Inga "oberoende" medier kan göra på det sättet. Tänk er att TV4 stödjer öppet en militärkupp mot någon statsminister i det här landet, och uppmanar människor att ge sig ut och hejar på militären under tiden? Vad skulle hända? Tror ni inte att deras sändningstillstånd skulle dras in? betänk att den svenska statsministern skulle inneha sin position efter att ha vunnit flera demokratiska val med överväldigande majoritet. Deras sändningstillstånd skulle garanterat diskuteras även i ett så tolerant land som Sverige. Yttrandefriheten har ett pris. Man kan inte ljuga för människor, och staten i de flesta länder reglerar vilka medier som får sändningstillstånd, det är inget konstigt med detta. Att som DN gör och försöka få människor att tro att kanalen endast stängs ner för att bana väg för en ny kanal som ska "hylla" presidenten är att LJUGA.

Den roligaste delen i artikeln är dock den dubbelmoral som kanalens chef ger uttryck för när han blir citerad i den korta notisen: "Låt oss försvara demokratin, låt oss försvara frihet, låt oss försvara fria och oberoende medier, så som RCTV, sade Marcel Garnier, chef på RCTV, till demonstranterna"

Man kanske borde ifrågasätta trovärdigheten i det här påståendet från DN:s sida. Leta efter motsägelser i mannens uttalanden. Det var inte alltför många år sedan, bara 2002, som den här kanalen direkt var ansvarig för att inte försvara demokratin, för att inte vara fri och för att absolut inte vara oberoende i en krissituation.

Dock ska tillägas att det inte är första gången DN publicerar artiklar som är totalt onyanserade i sin rapportering. Speciellt om Latinamerika. Synd att det tyvärr blir så att dessa artiklar i viss mån har en chans att påverka människors mentala bilder av olika situationer dold i sin mystifierade så kallade "oberoende rapportering"

  • Comments(2)//vladde.pensando.se/#post48

South Park

Medier/KommunikationPosted by Vladde 2007-04-05 13:31

South Park

För en tid sedan protesterade Costa Rica kraftigt mot ett avsnitt av den populära tecknade serien South Park. Anledningen var att Costa Rica presenterades som ett land tillhörande "tredje världen", smutsigt och fattigt.

Vår främsta källa till kunskap är massmedier. Det är genom de som vi bildar oss en uppfattning om olika, situationer, länder, händelser och till och med tror oss kunna mycket om "Hollywood stjärnors" liv...

Massmedier är därför en viktig spridare av "verklighet" och värderingar. Var ifrån informationen kommer och på vilket sätt något representeras är inte objektivt. Det styrs bl.a. av de som producerar inslaget, deras politiska, sociala,religiösa och ekonomiska värderingar.

USA:s inflytande på det populärkulturella planet är av betydande grad i de flesta länderna i världen. Serier, nyheter, musik, ja allt som kan betraktas som kulturella produktioner styrs darför av olika normer och värderingar som är de som för tillfället dominerar "over there" (Allt behöver givetvis inte vara negativt eller förkastas bara för att det producerats där)

Inflytandet som dessa kulturella produktioner får i övriga länder har ibland benämnts som en form av "kulturimperialism". Det är viktigt anser jag att reflektera över VAD det är för "bilder" vi får av länder och händelser och HUR de berättas, med andra ord reflektera över själva processen för konstruerandet av "verklighet"

För att dra några korta exempel, kan nämnas flera av de amerikanska sitcoms serier, drama, kärleks och- vanliga serier. Ofta bor de i fina två våninghus, har bra inkomst och utbildning. Det finns en heteronormativitet inbäddad i de också. Undantagen finns! men är så få och även undantagen kan diskuteras i vilken mån de utgör ett hot mot dominerande förhållningssätt eller endast utgör ett inslag för att förstärka den redan dominerande normen. Att ifrågasätta dessa olika seriers sätt att representera "verkligheten" är för mig självklart. VAD och HUR vill de berätta för oss att världen ser ut? Utifrån vilket klass perspektiv? Utifrån vilka normer? Utifrån vilka värderingar? Individualistiska, kollektiva? Religiösa eller politiska?

I avsnittet om Costa Rica i south park, finns en sekvens där barnen färdas i en buss, och guiden berättar för dem om landet. Samtidigt som hon berättar får TV publiken, tittarna, se bilder på skräp, prostituerade och tiggare. TV- tittarna får höra att en regeringsbyggnad "luktar röv".

Nu kan man aldrig uttala sig om att ALLA som tittar kommer att anamma den här bilden av landet. Alla människor gör sina tolkningar utifrån sina egna livserfarenheter. Men bilden av ett land som kablas ut till miljontals tittare världen över var tydligen viktig för några i Costa Rica i alla fall...

Reaktionen från olika auktoriteter i Costa Rica lät inte vänta på sig. Flera var de som pekade på att det här skulle drabba Costa Ricas främsta inkomstkälla, turismen. Den usla bilden som presenterades i serien tänktes få som konsekvens att mindre folk från USA besöker landet.

Återigen är ekonomin den främsta drivande faktorn som gör att personer reagerar. Antagligen får sådana här representationer ekonomiska konsekvenser men farligare är att stereotyper och till viss del kolonial och imperialistisk överlägsenhet samt dominerande ideologiska sett att betrakta världen på fortafarande gör sig gällande i olika serier och reproduceras på ett subtilt sätt.

  • Comments(0)//vladde.pensando.se/#post35