Vladde

Vladde

Valfusk i Venezuela!

LatinamerikaPosted by Vladde 2007-12-05 19:06

Rubriken på mitt inlägg hade med all säkerhet varit rubriken i de olika nyhetsmedier om alternativ "JA" hade vunnit i Venezuela i helgens val. Det har nu gått några dagar sedan valet och resultatet blev känt, "rätt" sida vann.

Nu vart det därför inte så. Inga anklagelser om valfusk. Med lite mer än 50% av rösterna vann "nej" sidan. En liten seger för oppositionen i Venezuela. Medierna i latinamerika hyllar nu helt plöstligt den demokratiska processen i Venezuela och hela proceduren i valet. Inget fusk förekom. Inget att misstänka. "Rätt" sida vann och då måste man snabbt hylla hur allt gått till! Även om segern var så knapp att man bara var någon halv procent över 50%...

Finns ingen anledning att misstänka att det förekommit något fusk i valet, precis som det inte förekommit tidigare heller då "fel" sida vunnit.

Den maktgalne och odemokratiska tyrannen som styr sitt land med järhnand erkände sig ganska snabbt besegrad i valet, något som jag måste erkänna inte är särskilt lik en maktgalen tyrann....

Vilket blir nästa massmediala strategi för att smutskasta den venezolanska folkvalda regeringen och koppla ihop det med olika former av diktatur och tyranni när den gång på gång visar att den respekterar de demokratiska resultaten från de genomförda valen?

Skulle önska att någon i Sverige istället för att spekulera och skriva långa artiklar (grundade i spekulativa hypoteser) om olika framtida (skräck)scenarier istället skrev om den verklighet som Washington Post publicerade häromdagen. Nämligen att, den så kallade universitetsrörelsen som är i opposition mot den Venezolanska regeringen, mottagit närmare 216 tusen dollar från USAID sedan 2002. Den som avslöjade det hela heter Jeremy Bigwoodd. Pengarna har bl.a. gått till att finansiera olika protester mot regeringen och för att få till en förändring till en regering som passar deras intressen.

Bigwoodd säger vidare att den summa som omnämns inte är allt eftersom det finns flera organisationer utöver USAID som sänt pengar till anonyma grupper av studenter i Venezuela (t.ex. National Endowment for democracy och NGO:s). Bigwoodd poängterar att den Venezolanska oppositionen inte är ett amerikanskt initiativ men att den har starka kopplingar till USA.

Förmodligen klassas sådana här nyheter som "kommunistpropaganda", svammel eller som vänster paranoia. Intressantare blir då att fortsätta spekulera om framtiden i Venezuela under Chavez och tävla med varandra om vem som överträffar vem med sina framtida skräckscenarier. Den som hittar på och spekulerar allra bäst har störst chans att bli publicerad på DN eller SvD:s debattsidor och bli omnämnd som "venezuelaexpert".

  • Comments(2)//vladde.pensando.se/#post90

Koloniala skatter på havsbotten

LatinamerikaPosted by Vladde 2007-11-30 15:36

Läste på SvD att Spaniens kulturdepartement tagit fram en karta över spanska skepp som antas vila på botten av tre oceaner. Detta för att skydda de mot växande vrakplundring.

Skeppen är intressanta därför att de antas ha mängder av skatter. Spanien, den forna kolonialstaten, har mängder av skepp som antas ligga på botten i de olika haven. El pais, den spanska tidningen, uppskattade värdet av guld-, silver- och konstskatter upp till 116 miljarder euro!

Spanien är oroad över att de på grund av den ökade vrakplundringen ska gå miste om de åtråvärda skatterna, som de tycks tycka, tillhör dem. Jag säger tycks tycka tillhör de, eftersom den spanska ministern vill att dessa företag ska hejdas eftersom de utgör ett hot mot det "europeiska kulturarvet"!

Ursäkta mig Spanien, sedan när blev dessa plundrade skatter "europeiskt kulturarv"?

Om Spanien ska göra anspråk på de här fyndigheterna borde övriga latinamerikanska länder göra detsamma (tänker främst på Mexico och Peru). Det är, trots allt, därifrån (i princip) allt guld, silver och andra skatter ursprungligen kommer ifrån.

Införskaffandet av guldet och silvret, som Spanien sedan fraktade vidare till Europa med dessa skepp, genomfördes inte under s.k. "rättvis handel". Det krävdes mord, förslavning och andra grymheter mot befolkningen för att få plundra i latinamerika. Dessa skatter tillhör inga andra än ättlingarna till ursprungsbefolkningen i Latinamerika, om någon.

  • Comments(4)//vladde.pensando.se/#post89

Kung Juan Carlos

LatinamerikaPosted by Vladde 2007-11-11 18:15

Häftig ordväxling mellan Venezuelas president, Chavez, och Spaniens ledare Zapatero slutade med att Spaniens statsöverhuvud, kungen Juan Carlos tappade kontrollen och upprörd pekade på Chavez och talade om, läxade upp Chavez om, att denne nu skulle "vara tyst"(hålla klaffen).

Det figurerar flera klipp om händelsen som utspelade sig på cumbre iberoamericana som äger rum i Chile just nu (jag skrev om det tidigare)på youtube. Här kan ni se en länk till själva händelsen. (Rey Juan Carlos contra presidente Chavez).

Upprinnelsen var att Chavez kallat den tidigare spanska premiärministern Jose Maria Aznar för "fascist". Detta upprörde både den spanska kungen och Zapatero, men även spansk media, som idag är mäkta stolt över deras kungs agerande. Men Chavez kritik gällde också det spanska och europeiska förhållningssättet gentemot latinamerika.

Aznar var 2002 den spanska ledaren som stödde ockupationen av Irak. Spanien var då ordförandeland i EU och som det, protesterade man inte heller emot militärkuppsförsöket mot Chavez det året, det enda man gjorde i den situationen var att "mana till lugn" och att hysa förhoppningar om att "så snabbt som möjligt återgå till det normala". Chavez har inte glömt Spaniens och Aznars agerande då.

Den spanska sidan anser att Chavez utfall är en direkt attack på en spanjor och de måste försvara alla spanjorer, även om nu Aznar inte råkar dela ens Zapateros ideologiska grund. Jag finner det här resonemanget ganska löjlig.Tänk om jag som chilenare skulle bli upprörd över att någon kallar Pinochet för mördare och fascist? Eller om Bachelet, chiles nuvarande president, skulle bli tvungen att försvara Pinochet för att någon annan ledare kallar honom för fascist?

Om Spanien värnar om demokrati och allas rätt till att uttrycka sig, som Zapatero så väl säger i klippet, kan man se den spanska kungens agerande som total respektlös. Vem är han för att tysta ner någon annan ledare? Varför sitter han där med demokratisk valda ledare när han själv ärver sin plats som statsöverhuvud? Vem är han för att peka med fingret som han gjorde mot Chavez? När Ortega, Nicaraguas folkvalde president, senare också anklagade Spanien, visade den spanska kungen återigen "respekt" för andras åsikter och idéer, genom att helt enkelt stiga upp från bordet och lämna rummet. (se klippet!) Ortega hade bland annat kritiserat det spanska el företaget Union Fenosa.

Spaniens representanter kanske var upprörda redan innan? Under veckan har ett flertal latinamerikanska ledare klagat på den spanska regeringens utrikespolitik gentemot latinamerika men också på spanjorernas företagande i kontinenten och på det landets rasistiska och xenofobiska tendenser på sistone gentemot latinamerikaner (T.ex. Argentinas kirchner som sade att han fick "slåss" mot spanska företag, Nicaraguas Ortega, som i ilkhet med Venezuelas Chavez och Ecuadors Correa ifrågasatte spaniens rasism).

Jag finner det upprörande att Spaniens statsöverhuvud, som INGEN har valt, agerar på det här sättet. Chavez har kommenterat hela händelsen och jag låter er ta del av några citat som man kan läsa på elpais.es, en spansk tidning.

Chavez säger följande: "han kan vara kung men han kan inte tysta mig" vidare säger han att kungen får göra vad han vill men att han kräver "respekt, därför att han är en demokratiskt folkvald ledare". Om den spanska kungen säger Chavez följande "Han är lika mycket statsöverhuvud som jag, men skillnaden är att jag blivit vald på demokratiskt sätt över tre gånger".

Kanske har den här striden, som jag finner ganska rolig men på en relativ låg nivå, andra orsaker. Både Spanien och Venezuela är nationer som har kraft att påverka andra länder i regionen. Det här kan man nog se som en maktkamp mellan två stater som vill spela en central roll i de andra nationers utveckling. Den spanska regeringen erbjuder fortsatt nyliberal politik med vissa restriktioner, medans den Venezolanska regeringen erbjuder ett alternativ till det rådande ekonomiska systemet.

  • Comments(11)//vladde.pensando.se/#post84

Cumbre iberoamericana y Cumbre Social

LatinamerikaPosted by Vladde 2007-11-05 01:30

Cumbre Iberoamericana är ett möte som samlar alla de så kallade iberoamerikanska ländernas högsta representanter varje år (Latinamerika plus Portugal och Spanien). I år hålls mötet i Santiago de Chile. Målet med mötena är att länderna ska komma överrens om olika former av sammarbete och utveckling.

I samband med det officiella mötet hålls ett alternativt möte, cumbre por la amistad e integración de los pueblos iberoamericanos. I Chile är man idag orolig över att Chavez, Venezuelas president, ska medverka även i det alternativa mötet. Även andra presidenter tros komma att medverka (t.ex. Morales, Ortega, Correa)

Det alternativa mötet har sin grund i att man inte anser att det riktiga mötet egentligen gör upp med de problem kontinenten har haft, har och står inför.

Blog Image

Efter århundraden av kolonial förtryck och imperialism, årtionden av nyliberal politik växer motståndet runtom i latinamerika. Alltsedan "Monroedoktrinen" 1823 har USA försökt göra kontinenten till dess bakgård. Lika länge har motståndet mot detta existerat. Det har krävts att USA stöttat alla blodiga diktaturer i kontinenten. Det har krävts, tortyr, fattigdom, mord, exil och försvinnande för att hålla kontroll över den upproriska kontinenten.

Med hjälp av oligarkier, korruption, utpressning, terrorism och militär inblandning har USA genom historien säkrat sin politiska makt över länderna. Även säkrat ländernas naturtillgångar. Simón Bolívar sade, med all rätt, något i stil med att: "de skapar misär i Amerika under frihetens namn".

Det alternativa mötets huvudpoäng ligger i att ta vara på de sociala rörelserna som växt fram på sistone. Mångfalden i rörelserna är dess styrka. Det rör sig om allt ifrån fackföreningar, studentorganisationer,ursprungsbefolkningen, kvinnoorganisationer, bondrörelser, religiösa grupper, miljöaktivister, feminister, till de mer traditionella partierna.

Att uppmärksamma och lyssna på alla olika grupper som är exkluderade, att mötas och finna gemensamma strategier, det är det som måste bli resultatet av dessa möten. Ju bättre enade dessa rörelser är i sin strategi desto bättre kan man bekämpa det transnationella kapitalet som nekar ländernas rätt till självbestämmelse.

En bättre strategi kommer göra att kampen för att bryta med, neokolonialismen, beroendet av de rika länderna och de utländska investeringarna, får större chans att lyckas. Salvador Allende, Chiles president 1970-1973 sade i FN för mer än 35 år sedan:

"Det är länderna, alla länder söder om Rio Bravo som reser sig för att säga: Det räcker! Nog med beroendet! nog med utpressningar! Nog med interventioner!"

"Jag är säker på att ni, ni som representerar världens alla nationer, kommer att förstå mina ord....Mänsklighetens ädlaste värderingar kommer att segra, de kan inte krossas"

Blog Image

Mer än 35 år senare kan jag inte göra annat än hålla med Allende, hans ord är lika aktuella idag som då.

  • Comments(2)//vladde.pensando.se/#post82

Von Wernich

LatinamerikaPosted by Vladde 2007-10-13 14:53

För tre dagar sedan dömdes Von Wernich till livstidsfängelse i Argentina.

Blog Image

Von Wernich var en präst, av tysk härkomst, som gjorde sig känd för att under det "smutsiga kriget" mellan 1976-1983 ha angivit människor som anförtrodde sig åt honom. Det försvann över 30.000 människor i Argentina under perioden 1976-1983. Tortyr och kidnappningar skedde varje dag.

Argentinas diktatur var en av kontinentens värsta. Gravida kvinnor tillfångatogs, tilläts födda sina barn, för att sedan torteras, avrättas och till sist bli slängda ute i havet. Barnen som kvinnorna gav liv åt adopterades sedan bort till, inte sällan, andra militärer. Det låter helt bisarrt, med det var vad som hände.

"De galna mödrarna", som de kallades av militären i Argentina, var de mördade kvinnornas mödrar. De kallades "galna" därför att de samlades i Plaza de Mayo, för att protestera mot militären och kräva att få tillbaka sina egna barn och barnbarn. De var "galna" därför att "det fanns inga försvunna människor i Argentina", enligt militären. De hade bara inbillat sig det och fått för sig det. Historien har visat att de knappast var galna. Det var modiga kvinnor. Kvinnor med en styrka som få och som besegrade lögnen. Idag har de en organisation som bedriver bl.a. bokförlag, sociala aktiviteter och ett universitet och de har lyckas ta tillbaka 80 barn som kidnappades (adopterades) av officerare och militärer (besök gärna deras sida: www.madres.org för mer information, sidan är på spanska).

Blog Image

(Lyssna gärna på Stings sång, "they dance alone" som handlar om dessa kvinnor)

Von Wernich dömdes som sagt till livstidsfängelse. Men han ångrar ingenting. Det är fallet med flera av de här makabra personer som deltog i de olika diktaturerna i sydamerika. Inget tecken på ånger. Ingen empati. De utförde sitt jobb som de är stolta över och som de dessutom skulle göra om, om de fick chansen (se t.ex. fallet med den chilenska torteraren "guaton Romo", se också en intervju med torteraren där han förklarar hur han torterade kvinnor, ett citat därifrån, när Romo pratar om människor man slängt i havet: "kanske var det så, om det var så, var det väl bra att slänga de där och ge mat åt fiskarna").

Von Wernich jämförde sig själv under rättegången med Jesus och sade att han endast utfört "guds verk". Rättegången var inte bara en rättegång mot prästen som person, utan en rättegång som övriga latinamerikanska länder följde med intresse och som sågs mer som en rättegång mot den katolska kyrkan i Argentina som inte motsatte sig förtrycket utan kollaborerade med den. Von Wernich dömdes för att ha varit närvarande vid tortyr av människor och för att ha gett namn på vänster människor som anförtrott sig åt honom så att dessa sedan torterades och mördades.

  • Comments(4)//vladde.pensando.se/#post72

40 år sedan..

LatinamerikaPosted by Vladde 2007-10-10 16:43

För 40 år sedan mördades Ernesto Guevara, kallad: Che. Få människor har det skrivits så mycket glorifieringar om och lögner kring. De som mördade honom hoppades att även de drömmar som Guevara förkroppsligade skulle gå i graven med honom. Triumferande och stolta visade de upp hans lik inför världens medier. De tänkte nog aldrig att de, genom att mörda honom, gav Ernesto samtidigt evigt liv. De skapade myten Che och av samma myt har många företagare (motståndare till Ernestos ideologiska tankar) tjänat pengar, i form av sålda väskor, strumpor, kalsonger, flaggor, muggar o.s.v. Ches ansikte förvandlades till en vara.

Men frihetstankar, kan varken fängslas, förvandlas till en vara eller mördas. I Latinamerika, som plundrats och förslavats i mer än 500 år, har inte dessa metoder haft någon inverkan. Mord var och är de härskandes vidrigaste vapen. En strategi för att kontrollera och skrämma människor till passivitet, tystnad och lydnad. Men 500 år har gått och strategin och metoden har varken skrämt eller hindrat latinamerikaner från att drömma om och slåss för ett bättre och mer rättvist samhälle. Latinamerikaner har alltid gjort revolt mot sina herrar och kommer alltid att göra det.

Genom att mörda Che, mördade man en man som förkroppsligade dessa idéer, men man kan inte mörda tankarna eller idéerna som han representerade. De överlever. De överlever inte därför att det är eviga sanningar, utan därför att misären och orättvisorna kvarstår.

Ches minne ska inte vara något annat än minnet av en man som försökte genom olika metoder leta efter den här kontinentens förlorade frihet. Att göra honom till gud är fel. Att förminska honom likaså. För anledningen till att han lever vidare som symbol för frihet och rättvisa i latinamerika är att latinamerika fortfarande är orättvis, ojämlikt och utsugen. Alla som skriver att Che var en kallblodig mördare och annat trams, kan aldrig förstå att det egentligen inte handlar om Che som person, utan om vad Che förkroppsligade, hans tankar om ett mer rättvist amerika. Så länge den sociala och ekonomiska situationen inte förbättras i latinamerika kommer Ches vålnad att ständigt utkämpa sitt eget gerillakrig mot de som vill förpassa honom till historiens sophög.

  • Comments(3)//vladde.pensando.se/#post71

Landsgränser och miljöutsläpp

LatinamerikaPosted by Vladde 2007-09-03 18:43

Landsgränser är sociala konstruktioner som leder till många oklarheter när det gäller att bestämma över vem som har den "ursprungliga" rätten över ett territorium. Förra året protesterade Argentina över att det finska pappersföretaget Botnia skulle bygga en fabrik intill landets gräns, fast på den Uruguayanska sidan (se länk).

Naturförstörelse och utsläpp respekterar som bekant inga nationsgränser. Utsläppen och gifterna som kommer ur Botnias fabrik, drabbar hela området. Fiskar och fåglar kan komma att dö. Botnia har på sin hemsida på spanska starkt deklarerat att man har ett ansvar gentemot miljön (se länk) i den fabriken. På deras hemsida framstår företaget som en sann miljövän. Frågan är då varför man för ett år sedan stoppade en utredning av fabrikens miljöeffekter i området? Själva sade de i ett pressmeddelande att de ville stoppa detta då det var dålig PR för företaget. Dessutom kunde de inte förstå varför människorna där (i Uruguay och Argentina) klagade, byggandet av fabriken skulle ju ändå ge 8000 nya jobb...

Exemplet ovan är ett tydligt exempel på den svåra situationen som länderna i syd befinner sig under. I sitt beroende av de rika länderna, är de utlämnade att sälja sitt territorium till högstbjudande. Spelar ingen roll om miljön förstörs, företaget gör det möjligt att skapa arbete åt de arbetslösa massorna.

Så hur ska vi se på dessa företag? Såsom kriminella i den bemärkelse att de förstör naturen i ett annat land? eller som de goda européer som kommer och "ger" arbete åt människorna där?

Ifall man ser det utifrån att det är vinstgiriga företag som bygger fabriker i andra länder för att slippa betala höga löner och för att kunna strunta i miljöaspekter, så står vi definitvt inför kriminella företag, även ifall dessa fått "tillstånd" av en grupp människor i det landet (hur nu dessa kan bestämma över ett helt lands territorium?). Var finns moralen? Att förstöra miljön är inte något som bara kommer att drabba de människor som idag bor där, skadan kommer att pågå över generationer.

Som brukligt är kommer dessa företag att lämna området då man slutat att exploatera det man kom dit för. Kvar blir bara miljöförstörelsen. Glömde att säga det, om företaget överger området, ja, då har vi även 8000 arbetare exploaterade, utslitna och i en giftig miljö som det inte går att göra något åt. Kriminella eller inte?

  • Comments(0)//vladde.pensando.se/#post60

Den katolska visionen av kolonisationen

LatinamerikaPosted by Vladde 2007-05-19 22:36

Blog Image

Benedictus XVI befann sig på genomresa i Brasilien då han intressant nog gav, som representant för den katolska kyrkan, sin vision av kristnandet av ursprungsbefolkningen i latinamerika.

Enligt Benedictus XVI skedde detta varken genom tvång eller alienation. När jag läste de här uttalanden 2007, mer än 500 år efter att den första skäggiga spanjoren satte sin fot i Amerika (troendes att han var i Indien), kunde jag inte låta bli att förundras över en kyrka som fortfarande tror på sin egen förträfflighet. En kyrka som fortfarande tror att den är guds representant på jorden. En kyrka som hjälpte en mängd nazister att fly till flera länder i amerika efter andra världskriget, bl.a. till Argentina, Chile och Paraguay bara för att nämna några. En kyrka som haft mängder av problem med pedofila präster. En kyrka som på allvar verkar tro att kristnandet av kontinenten skedde "utan tvång och alienation".

Att den förra påven var reaktionär var allmänt känt, i alla fall i vissa kretsar. Men den nya? Jag vet att man inte kan förvänta sig mycket av vatikanen på grund av dess minst sagt tveksamma historia. Mitt inlägg är på inget sätt ett angrepp mot kristna eller de som tror på gud, endast på den katolska kyrkliga institutionen. Hur kan det komma sig att de fortfarande står och stampar på samma ställe när det gäller synen på sin roll i kristnandet av Amerika? Detta skedde "utan tvång och alienation", enligt Benedictus XVI.

De här orden är en skymf mot de miljontals offer som kristnandet av amerika kostade. Den förintelse som ursprungsbefolkningen utsattes för saknar proportioner och jämförelse i historien. Inte någonstans har så många människor fallit offer för systematiska brott. Inte någonstans har så många människor berövats sin identitet och tvingats på en ny kultur, religion och språk.

Bendictus XVI besök i Brasilien var tänkt som ett led från kyrkans sida att öka sin popularitet efter åratal av förlorade anhängare (tappade själar?). En slags PR-resa. Jag säger som Venezuelas minister för ursprungsbefolkningen (själv tillhörande en indianbefolkning från amazonas), Nizia Maldonado sade:

"Herre min gud! påståendet är svår att dela och svår att ens hävda".

CIMI, i Brasilien, en organisation som försvarar den katolska kyrkan, i vanliga fall, var riktigt upprörda över dessa uttalanden och förklarade att påvens uttalande var "inkorrekta och oförsvarliga". Här ser vi återigen konflikten mella "fotfolk" som är kristna och de som representerar dem. Flera indiangrupper protesterade och kallade uttalanderna för "arroganta och respektlösa". Venezuelas president Hugo Chavez sade att han råder påven att "be" om ursäkt för den historiska förnekelsen av den förintelse som ursprungsbefolkningen i Amerika utsattes för.

Blog ImageBilden ovan visar en av de många "övertalningsmetoderna" som användes, här, mordet på inka ledaren Tupac-Amaru.

Av 1000 olika indiangrupper som befolkade Brasilien finns idag endast 220 kvar. PR-resan verkar rent ut sagt ha "skitit sig"...Amen.

  • Comments(3)//vladde.pensando.se/#post47
« PreviousNext »