Vladde

Vladde

Gaza och Venezuela

ÖvrigtPosted by Vladde 2009-01-09 16:52

Medan vissa regeringsföreträdare svamlar på sina bloggar och andra är för fega för att uttala sig tydigt finns det länder som tar sitt ansvar och agerar. Venezuela utvisade den israeliska ambassadören från Caracas. En symbolisk och mycket viktig handling i en tid då staten Israel gör sig skyldig till en massaker. I en kommuniké för några dagar sedan säger Venezuela bland annat följande:

"Den Bolivarianska Venezolanska republiken är än en gång vittne, tillsammans med världens länder, till hemska mord av oskyldiga barn och kvinnor, som invasionen av Gaza och den israeliska armén lett till..... I denna tragiska och ovärdiga stund vill Venezuela uttala sin solidaritet till det heroiska palestinska folket....Venezuela fördömer Israels kränkningar av internationell rätt...och fördömer den planerade statsterrorismen som Israel bedriver...Av ovan nämnda anledningar har den Bolivarianska Venezolanska republikens regering beslutat att utvisa den Israeliska ambassadören och delar av dess personal...och krävt att man ska respektera internationell rätt...President Hugo Chavez har alltid varit emot antisemitism....och manar det broderliga judiska folket världen över att fördöma dessa kriminella politiska handlingar som staten Israel gör sig skyldig till...Med denna förintelse på det palestinska folket som staten Israel står för kommer de aldrig att kunna erbjuda sitt eget folk hopp om både en nödvändig, som långvarig, fred"

  • Comments(0)//vladde.pensando.se/#post122

Veolia transport

ÖvrigtPosted by Vladde 2009-01-08 12:42

Publicerar här på sidan ett mail jag fick från en gammal klasskamrat. Sätt gärna in texten på din egen blogg för att sprida detta! Du kan även skriva under namninsamlingen här

Avbryt samarbetet med Veolia Transport!

Veolia är ett företag som är djupt inblandat i infrastruktursatsningar
på den av Israel ockuperade Västbanken. Veolia bryter mot
internationell rätt genom att medverka till att sammanbinda västra
Jerusalem med den illegala bosättningen Pisgat Ze'ev som ligger i det
ockuperade östra Jerusalem. Veolias samarbete med den israeliska
ockupationsmakten har skapat protester i Israel, Palestina och
internationellt. Trots dessa upprepade protester har Veolia vägrat
lyssna.

Förutom Veolias aktiviter i Jerusalem driver företaget också en
soptipp på den ockuperade Västbanken. Soptippen, Tovlan, tar emot
avfall från illegala israeliska bosättningar som till exempel, Ariel
och Maale Efrayim.

I Malmö kör Veolia Transport stadsbusstrafik och regionbusstrafik på
uppdrag av Skånetrafiken. Är det lämpligt att ett företag som aktivt
stödjer en illegal ockupation av ett annat folk levererar tjänster
till vår offentliga sektor? Internationell rätt har svårt att ställa
storföretag som stöttar bosättare till svars, men deras kunder och
upphandlare kan ställa krav! Gör det du med!

Skriv på namninsamlingen som kräver att:
– Skånetrafiken avbryter allt samarbete med Veolia Transport!
– Veolia Transport omedelbart drar sig ur och tar avstånd från
apartheidbanan i Jerusalem!

  • Comments(0)//vladde.pensando.se/#post121

DEMONSTRATION

ÖvrigtPosted by Vladde 2009-01-07 16:09

Demonstration till stöd för Gaza


På lördag går Israels massaker i Gaza in på sin tredje vecka. Israels hämningslösa flygbombningar som jämnat Gaza med marken har nu övergått till en brutal markinvasion som helt isolerat Gaza. Nu nås vi av rapporter om ett lamslaget Gaza utan varken energi eller fungerande matförsörjning.

I en tid som denna kan vi inte vara tysta eller stå vid sidan om och se på hur ett folk utplånas. Kom själv och ta med vänner, arbetskamrater mm för att protestera mot kriget!

Tid: Lördag 10/1, kl. 13.00
Plats: Sergerls torg, Stockholm

Avmarsch till israeliska ambassaden.

Arr: Gaza solidaritet

Titta gärna på klippet nedan och tänk sedan på hur rapporteringen om Gaza ser ut i väst media. Israel låter inga journalister vara på plats för att själva förbehålla sig rätten att beskriva "verkligheten". Därmed har man definitionsrätten och makten till det som i medie och kommunikationsvetenskap kallas för agenda-setting. Titta på videon och begrunda CNN-journalistens frågor. Var i grundar hon sina frågor om inte i Israels definitioner och agenda sättning?

Läser man DN och dess utrikeskorrespondent i mellanöstern förstår man lätt vem hans källa är- den israeliska armén.  • Comments(0)//vladde.pensando.se/#post120

Rubriker i medieträsket

Medier/KommunikationPosted by Vladde 2009-01-01 09:06

Uppfattningen om vår omvärld är ytterst beroende av de massmediala representationer vi har till hands. Det är med hjälp av de vi formar oss en bild av "verkligheten". Rubrikssättningen som process är intressant i sig. Det används för att locka till sig läsare samtidigt som det används som en kort presentation om vad artikeln ska handla om. Genom att läsa rubriker inbjuds vi till olika tolkningar, ibland väldigt specifika. Rubriker kan sägas bygga upp förväntningar hos läsaren om vad en specifik artikel ska handla om. Med hjälp av metaforer och andra slags språkliga tekniker refererar rubriker till en social verklighet.

Med detta i bakhuvudet kan vi ställa oss följande fråga:

På vilket sätt spelar nyhetsmedia en avgörande roll i att förstärka stigmatisering och därmed konsekvenserna av detta som t.ex. social utanförskap, identifikation, rotlöshet och andra sociala fenomen?

Länstidningen är en lokal tidning i Söderälje. Södertälje är en kommun som omnämns ofta i riksmedier, då ofta i negativ mening. LT, som länstidningen kallas av människorna i Södertälje, borde till skillnad från rikstidningar ha bättre förutsättningar att bevaka Södertälje kommun på ett rättvisare sätt.

Många av de jag pratat med i stan, som kontinuerligt läser tidningen, har reagerat på tidningens alltmera negativa rapportering kring vissa specifika bostadsområden i staden. De som reagerat negativt på det pratar om reaktionär smygrasism och de som är positiva säger att tidningen sköter rakryggad sin roll i att förmedla den verklighet som faktiskt förekommer där.

Bostadsområderna det handlar om är de rikskända Hovsjö och Ronna, men även den mindre rikskända men desto mer familjär för södertäljeborna, Fornhöjden.

Som ett praktiskt exempel på Lts bevakning och rubrikssättning kan jag ta en inte alltför gammal notis som tidningen hade om mitt bostadsområde, Fornhöjden. "Brandterror i Fornhöjden"

För att komma tillbaka till det som var huvudfrågan, På vilket sätt nyhetsmedier spelar en avgörande roll i stigmatiseringen?- blir den här rubriken ytterst intressant.

Märk väl ordvalet, Brandterror. Jag har träffat människor i södertälje, som för länge sedan flyttat från fornhöjden som frågar med fasa hur det har varit möjligt att Fornhöjden blivit som det är idag!? Människor i Fornhöjden som inte vågar gå ut eller som blir rädda för en grupp ungdomar i området. Fundera väl på kopplingen som kan vara möjlig av "terror" beskrivning och psykologisk individuell rädsla eller fasa.

Om man tänker på de långvariga sociala konsekvenser som oansvarig rubrikssättning och rapportering kan resultera i kan man tänka sig många socialpsykologiska alternativ.

För det första skapar det ett område som blir stigmatiserad, nedsmutsad av detta. Det i sin tur kan resultera i att människor som blir beskrivna på det sättet antingen förkastar detta (varför inte genom misstro mot det omkringliggande samhället?) eller anammar rollen som tillskrivs dem. Båda alternativen är dåliga. De som förksastar detta och känner misstro mot det omkringliggande samhället kan med lätthet dras med i utanförskap, bitterhet och apati. De som anammar det kan med lätthet börja leva upp till den "gangster" bild som medierna vill ha. Båda alternativen är som sagt direkt dåliga.

För det andra skapar oansvarig rapportering en "vi" och "de" känsla. Vi beskriver "de" andra som håller på i sina förorter. Den här "vi" och "de" rapporteringen främjar främlignsfientlighet då dessa områden befolkas till mesta del av invandrare som jag eller av barn som har sina föräldrar med invandrarbakgrund.

För det tredje kan sådan här rapportering skapa social skam hos många invandrare. Många vill bort från området för att man skäms att bli tillskriven en identitet bara man nämner att man bor i dessa "enklaver", för att använda ett massmedialt ord.. Har hört flera invandrare säga att man vill bort från området däför att det har blivit "bara invandrare". Det här fenomenet är som ett psykologiskt dilemma där man förkastar sig själv i oändlighet. Man flyr från sig själv.

Det kan väl inte vara så mycket begärt att journalister informeras om den enorma sociala kraften de har i sin yrkesposition? Att allt det man skriver kan få sociala konsekvenser?

Ansvar är inte censur. Det kräver dock mer intelligens och allmänbildning, något som tyvärr, av rubriker och rapportering att döma, många journalister verkar sakna.

  • Comments(1)//vladde.pensando.se/#post119

Viloläge!

ÖvrigtPosted by Vladde 2008-12-26 01:00
Ni som surfat in har sett att bloggen varit nere ett tag, efter nyår kommer dock nya artiklar!

  • Comments(1)//vladde.pensando.se/#post118

Vet den ena handen vad den andra gör?

ChilePosted by Vladde 2008-04-23 09:56

Nyheten om att Chile skulle ta emot mer än 100 palestinska flyktingar har cirkulerat världen runt. Vissa har uppmärksammat det. Några har känt stolthet (som chilenare kan vi hjälpa ett folk som behöver all hjälp de kan få) andra har känt skam (som chilenare hjälper vi Israel som slipper ta tag i problemet).

Många självgoda politiker, landsmän till mig, chilenare, har slagit sig för bröstet för den här handlingen. De känner sig mäkta stolta över den uppvisade chilenska solidariteten. Vi själva var ett folk som led mycket och det är lätt att känna igen mycket i Israels förtyck av palestinierna i Chiles egna mörka historia.

Politikerna är stolta över att lite mer än 100 människor kommer att få leva i frihet i ett land där det inte råder något krig. Chilensk massmedia har inte varit dåliga på att uppmärksamma händelsen. Det har gjorts till en stor nyhet.

Vad man däremot har varit usla på (och jag har inte heller sett någon politiker varken i opposition eller i regeringsställning) är att informera om att samtidigt som Chile nu ska ta emot lite mer än 100 palestinier så köpte Chile vapen för 615 miljoner dollar.

Det rör sig om högteknologiska vapen bl.a. stridsflygplan som modifierats med Israelisk teknologi.

Samtidigt som Chile tar emot flyktingar från palestina ger alltså landet Israel pengar i form av vapenköp.

Vet den ena handen vad den andra gör?

  • Comments(4)//vladde.pensando.se/#post117

Snart på DN?

PolitikPosted by Vladde 2008-04-22 16:42

Läste nyss om en nyhet från Kuba som säkerligen inom kort kommer (förmodligen senare idag) att hamna på framsidan i DN. De så kallade "vita damerna" (som har sina män i kubanska fängelsen) blev, jag citerar de spanska medierna, "brutalt dragna genom marken då de protesterade mot regeringen".

Titta gärna på det här klippet och begrunda. Rösten som läser upp nyheten säger 52-1.29 sekunder in i videon följande:

"På Kuba så får vissa saker en att tänka på förändringar medan andra saker förändras inte. De fortsätter att vara likadana. Ett bevis på detta är de vita damerna. Outtröttliga kämpar som 6.40 på morgonen samlades i en central park i Havanna idag för att manifestera sig, så som de gjort i fem år, för deras mäns frihet, som är politiska fångar i bröderna Castros regering. Under ungefär två och en halvtimme kunde dessa tio kvinnor protestera tills de kom och sade åt de "basta", det räcker. Om ni inte går härifrån kommer vi bli tvugna att ta er hem"

Kvinnan som ses på videon säger att hon vägrar gå hem. Hon är där för sin mans skull och ber de andra kvinnor sätta sig ner i protest och säger åt mannen som talar med de att "de får dra oss bort härifrån".

Nyhetsrösten tar vid och säger följande:

"och så vart det. Dragna genom marken vart de. Ungefär 100 personer, poliser och agenter till regeringen flertalet av de kvinnor upplöste med våld samlingen. Tog upp de i den här bussen och tog de därifrån".

Jag vill inte diskutera huruvida det är rätt eller fel att man inte låter de vara där de var. Det jag däremot ber er att tänka på är följande. Hur kunde de filma hela händelseförloppet? Var det förberett? Var det tänkt att de skulle vägra gå därifrån och producera sådana här bilder? Tänk vidare på ordvalet i rapporteringen av nyhetsrösten och se själv vad som händer på klippet.

Jag vill poängtera att det här är inget försvar mot repression av något slag bara ett sätt att ifrågasätta den dramatiseringen massmedia väljer att använda sig av. I vissa fall mer än vid andra fall. Fråga er varför det är så? Är det rätt att konstruera verkligheten på det här sättet?

Efter att ni tänkt på det så försök komma ihåg hur rapporteringen av t.ex. Göteborgskravallerna såg ut. Använde man ord som "brutalt våld" då man refererade till polisens sätt att hantera ungdomarna som man höll instängda och inlåsta vid huset? Säger man te.x. "vissa saker förändras aldrig i det kapitalistiska systemet. Så inte heller den här gången då en grupp aktivister bemötes brutalt och blev dragna i marken, beskjutna och slagna med batonger"? eller säger man så här: " Ungefär 100 poliser och agenter till regeringen Persson upplöste demonstrationen med våld"? och vad som kanske är viktigast av allt; kom någon och pratade med ungdomarna i Göteborg och bad de, så som mannen gör i klippet, att gå därifrån?

Här har ni fler nyhetsinslag av samma händelse 1, 2,3. Här har ni ett äldre klipp där man ser hur damerna i vit demonstrerar och hur omgivningen reagerar. Huruvida reaktionerna av omgivningen är "spontana" eller som man brukar säga, "organiserade av regeringen" låter jag er rationella förmåga avgöra.

  • Comments(1)//vladde.pensando.se/#post116

Macho Italiano- Vad alla tjejer vill ha?

PolitikPosted by Vladde 2008-04-21 16:48

Läste om en medieskapad "fight" mellan Berlusconi och den spanska pressen. "Fighten" har sitt ursprung i att den tvivelaktiga figuren, Berlusconi, tillika Italiens nyvalda regeringschef, ansett att Zapatero och hans spanska regering "är för rosa".

Berlusconi, som på grund av alla ingrepp i sitt ansikte ser ut att vara yngre än vad han är, kan möjligtvis dölja sin ålder, men de fascistiska, kvinnofientliga uttalanden är svårare att dölja. Inga ingrepp ens på hans hjärna lär hjälpa till att dölja det faktumet. Il duces "kulturella" och "familjepolitiska" 1930-tals tankar reproducerade i modern form.

Machon Berlusconi tycker att Zapateros regering alltså "är för rosa". Zapateros regering är "rosa" därför att det sitter alltför många kvinnor i herr Zapateros regering. Jag misstänker att uttalandet även beror på att Zapatero i vissa fall oftast varit mer positivt inställd till t.ex. homosexuella, något som för en klassisk fascist och konservativ människa givetvis är fökastligt. Homosexualitet är ju onaturligt, vrålas det ut från vatikanen i Rom!

Det roliga i det hela (inte bara att Berlusconi för TREDJE gången valts av italienarna, hur tänker de?!) är att se hur Spanien reagerar på dessa uttalanden.

Här har vi två latino-länder som båda tävlar om titeln "latinlovers". Stereotypen av dessa herrar från medelhavet hyser historien om den mytomspunne älskaren. Mannen som är mer man än någon annan man någon annan stans i världen. Den romantiske och översexuelle mannen. Den perfekte älskaren. Un Don Juan helt enkelt. Självbilden av mannen och manlighet bygger på och förstärks i takt med de kvinnliga erövringar mannen gör. Ju fler kvinnor desto mer man.

I en sådan här kontext blir "rosa" ett skällsord. "Rosa" blir synonymt med kvinna eller homosexualitet som i sin tur blir synonymt med mental inkapacitet.

Kvinnor kan inte styra ett land eller ta sådant ansvar som kommer av att man sitter i en regering. Homosexuella kan man inte lita på, hur ska man kunna lita på människor som inte ens vet vad deras "rätta" sexualitet är för något?

Jag finner hela händelsen faktiskt sociologiskt intressant om än löjligt förstorat i spansk massmedia! Berlusconi är en clown (med all respekt för alla riktiga clowner!) och hans uttalanden därefter. Italienarna verkar gilla cirkus och ytlygheter (smala äckliga fotomodeller och generellt utseendefixerade). Förr i tiden var det gladiatorer och "bröd och cirkus" som gällde för att fördumma och styra befolkningen i Rom. Idag räcker det med att äga 90% av media och låta människor rösta i fria återkommande val.

Vill ni se ytterligare ett bevis på italiensk "manlighet" kopplat till Berlusconi? Titta in det här klippet (ska man skratta eller gråta?). För hederlighetens skull måste jag säga att flera människor hävdar att det inte är Berlusconi på klippet.

  • Comments(6)//vladde.pensando.se/#post115
« PreviousNext »