Vladde

Vladde

Telia Sonera och klasskonflikten

PolitikPosted by Vladde 2008-02-08 21:58

2900 anställda kommer att förlora sina jobb när telia sonera ska spara pengar. Två tredjedelar av dessa jobb i Sverige resterande i Finland.

Den oundvikliga klasskonflikten (pga av de olika intressen som de olika grupperna har) mellan företagare och antällda är här tydligt exemplifierad. När företagen ska spara pengar, ja då sparkar man arbetare.

Fackets representanter liknar aktieägarna vid "hyenor som vill ha mat". Kan inget annat än hålla med, metaforen och liknelsen är träffsäker. Hyenor äter as, döda kroppar. Alla samlas för att äta av bytet.

Trots att företaget ändå går i vinst (5,8 miljarder kronor i fjärde kvartalet) ska man spara på kostnader. Marx talade om detta som en grundläggande konflikt. Företag kan aldrig spara pengar på t.ex. inköp av råvaror, utbildning, resurser, teknik, maskiner om man vill kunna konkurrera. Det enda man kan spara pengar på är kostanderna för arbetet. Alltså arbetarna.

Telia Soneras chef uttrycker det väldigt (o)klart, beroende på hur man avläser det. Han sade:

"De föreslagna besparingarna är nöd-
vändiga. Vi befinner oss på en mark-
nad med hård konkurrens och fallande
priser och vi behöver frigöra resurser
för att kunna investera vidare"

Citatet ovan är egentligen väldigt fint formulerat men vad menar han egentligen?

"de föreslagna besparingarna är nödvändiga", Ja, kanske det men för vem? för vem är dessa besparingar nödvändiga?

"Vi befinner oss på en marknad med hård konkurrens och fallande priser". Jaha, gör vi det!? Ok, jag får en känsla att "marknaden" bestämmer mycket. Ett abstrakt "spöke" som tvingar de att vidta åtgärder. Vänta nu! Levde vi inte i en demokrati!? eller var det mer en MARKNADSdiktatur? Jag tycker det liknar det senare när man får förklarat för sig sådana här åtgärder med argument som "marknaden kräver det".

"Vi behöver frigöra resurser". Konsten att beskriva och sätta ord på verkligheten är stor. Det får stor betydelse för "verkligheten". Frågan är om inte dessa ord tar priset för att säga något allvarligt och dystert, med HELT ANDRA och VACKRA ord.. "frigöra resurser" betyder inget annat, i det här fallet, än att SPARKA ARBETARE. Förmodligen skulle chefens citat ha berört många fler om den sett ut så här istället:

"de föreslagna besparingarna är vi tvugna att vidta eftersom marknadens regler om konkurrens tvingar oss att spara pengar. Vi kan inte spara pengar annat än genom att sparka arbetare för att kunna investera vidare"

Uttryckt på det här sättet, skulle den oundvikliga klasskonflikten som Marx talade om vara ganska tydlig. Istället uttrycks klasskonflikter på ett dolt sätt, med andra ord, med vackra ord.

  • Comments(2)//vladde.pensando.se/#post102