Vladde

Vladde

Kuba- slagträ i svensk inrikespolitik

PolitikPosted by Vladde 2008-02-19 14:16

Idag meddelade Fidel Castro att han inte har som avsikt att fortsätta vara president för Kuba. Enligt flera medier är detta ett faktum och tyder på att han redan nu avgått. Då nyheten kommer ursprungligen från Granma (läs artikeln!) det kubanska kommunistpartiets tidning finns all anledning att tro att så är fallet.

Bildt skriver på sin blogg att nya tider väntar för Kuba och att han hoppas på en demokratisering av landet. I samma anda uttalar sig Vänsterpartiets ledare Lars Ohly då han blir intervjuad på aftonbladet. Vi har att göra här i Sverige med etablerade partier på en höger-vänster skala som alla är överrens om att Kuba behöver demokratiseras. Det råder därmed ett slags konsensus kring detta MEN, vad exakt menar man när man säger att landet måste demokratiseras?

En gemensam nämnare för alla de som kritiserar Kuba är att det första de säger i direkt anslutning till meningen "kuba måste demokratiseras" är att man kräver marknadsekonomiska reformer. Man kan tycka vad man vill om det kubanska styret men att göra likhetstecken mellan marknadsekonomi och demokrati är ett ahistoriskt påstående. Ett direkt felaktigt påstående. Det finns inget direkt samband mellan marknadsekonomi och demokrati. Det finns ingen logik i att tänka: marknadsekonomi-leder-till-demokrati. Ordet demokrati borde rimligtvis ges olika mening och innebörder beroende på var i den politiska skalan man befinner sig. För vissa är demokrati det samma som ekonomisk frihet och försvarandet av privat egendom. För andra är demokrati kopplat till sociala landvinningar som rätten till arbete, sjukvård och utbildning.

På en höger-vänster skala vore det därför rimligt att utgå ifrån att det finns skillnader i vad man menar när man pratar om demokrati, för det kan ju omöjligen vara så att Bildt och Ohly avser samma sak och lägger in samma innebörd i ordet demokrati?

När man läser nyhetsmedia och många så kallade vänsterbloggar som samstämmer i kören om att Kuba borde demokratiseras slås man av det faktum av den totala historiska ignoransen (om landets många sociala landvinningar) och fegheten. Det är lättare att anpassa sig till den nya paradigmen än att ensam stå emot och slåss. Här spelar den kulturella kontexten en mycket stor och avgörande roll. Ohly och många så kallade vänster bloggare är mycket väl medvetna om vilken kulturell kontext de lever i. De vet med andra ord vad de får tycka och vad de inte får skriva om de inte vill riskera att förlora röster eller besökare på sin sajt.

Jag trodde verkligen att Ohly var annorlunda. Det är en sak att vara emot Kuba och dess samhällsystem och organisation, där kan även jag instämma i en del av kritiken, men en hel annan att anpassa sig till den dominerande bilden av Kuba (för att få fler röster? eller klappar på axeln av bloggbesökare?) och upprepa samma sak som de på andra sidan höger-vänster skalan påstår. Så här svarar Ohly på aftonbladet på frågan om hans syn på Castros politik på Kuba:

"Det kubanska samhället har inte utvecklats sen revolutionen när det gäller demokrati, öppenhet och respekt för mänskliga rättigheter. Och det är min avgörande kritik: att den kubanska ledningen inte har förstått vikten av att människor kan organisera sig, strejka, tala fritt, yttra sig fritt, delta i hemliga och allmänna val. Där har egentligen ingenting hänt sen 1959"

Ohly tycker alltså att ingenting har hänt på Kuba vad det gäller demokrati, rätten att organisera sig, yttra sig och så vidare sedan 1959! Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt ett sådant påstående? Ok om den ignoransen uppvisas från högern, det är man van vid, men att säga detta som företrädare för ett parti på vänstersidan i den politiska skalan är för mig ofattbar. Observera att Ohly säger att INGENTING Har hänt sedan 1959! Alltså sedan Batista satt vid makten. Är karln seriös eller driver han? Låt mig misstänka att det här uttalandet har att göra med Ohlys kulturella kontext om vad som är en "acceptabel" åsikt och med Vänsterpartiets "extreme makeover".

Vad som ska hända på Kuba är kubanernas sak inte västvärldens. Jag litar på det kubanska folkets förnuft. De vet vad som är bäst för de själva och borde få bestämma själva över deras lands öde. Kolonisationens tidevarv är för länge sedan förbi. Detta borde alla de som vill bestämma över det landets framtid få klart sig en gång för alla. Och slutligen, snälla, ni så kallade vänstermänniskor, låt bli och tro att västvärldens liberala demokrati är överlägsen alla andra slags former av social politisk organisering, ni är lika mycket en del av de koloniala och imperialistiska krafterna som ni avser att kritisera när ni stämmer in i och anammar dess politiska struktur.

  • Comments(6)//vladde.pensando.se/#post106