Vladde

Vladde

Spelar det någon roll vad det är för hudfärg?

PolitikPosted by Vladde 2009-01-27 10:19

I USA tycks hoppet på att Obama ska genomföra djupa sociala förändringar vara stora. Hans installation vittnade om att det råder stor entusiasm inför möjligheten av vad han kan åstadkomma under sin president period. Det finns ett väldigt intressant inlägg hos röda raketer om detta.

Obama själv har sagt i olika intervjuer att USA idag är redo för en svart president. Världens olika medier har starkt fokuserat på det faktum att han är mörk och andra diskuterar huruvida han är "äkta svart" eller afroamerikan eller om han "bara" är mulatt?

-Spelar hans hudfärg någon roll för den utrikespolitik USA måste genomföra för att behålla sin ekonomiska och militära ställning i världen?

Vi kan nog inte hoppas allt för mycket på Obama när det gäller den här frågan, tyvärr. När han blev vald till USA:s president innebar det samtidigt att han blev vald till att styra över en nation som har ekonomiska och militära intressen världen över. Det innebär att han nu är huvudansvarig för att tillvarata dessa. Statsapparaten i USA används för det här ändamålet (ekonomiska) och det är dessa som sätter ramar för politiken och inte tvärtom, hur svart Obama än må vara.

I ett land där idéen om en avreglerad marknad länge satts som likhetstecken med demokrati kan det bli tufft att i praktiken göra inskränkningar just där. Inskränkningar på det planet kommer att tolkas som inskränkningar på demokratin. Politiken i USA bedrivs sedan länge i ekonomins tjänst eller i kapitalets om vi nu så vill, vi får aldrig tro något annat.

Därför tror jag tyvärr inte att det spelar någon större roll om Obama är svart eller inte. Som USA:s president måste han värna och försvara mäktiga intressen. Han måste tyvärr försvara, den i världen så hatade, amerikanska imperialismen även om det förmodligen kommer att framställas som att han försvarar ädla intressen och inte kapitalets intressen, as usual in the american way.

Med Samir Amins ord:"Världssystemet har inte inträtt i någon "icke imperialistisk" eller "postmodernistisk" fas. Faktum är att raka motsatsen gäller: världssystemet är till sitt väsen ett imperialistiskt system drivet till dess yttersta gräns".

I ett sådant världssystem blir det svårt för Obama att leva upp till den massmediala tillskrivna messias bilden.

  • Comments(0)//vladde.pensando.se/#post128