Vladde

Vladde

Seger i Ecuador!

LatinamerikaPosted by Vladde 2007-04-16 12:20

Ecuador

Landet som på en tio års period haft åtta olika presidenter verkar vara på väg att demokratiseras. Efter att flera av dessa presidenter avsatts genom att folket rest sig, verkar Ecuador nu ha en president som respekteras och backas upp av sin befolkning. Det kanske inte längre blir aktuellt att strejka, ge sig ut på gator och demonstrera eller "kasta sten", det behöver man aldrig göra om man har en regering som sätter sitt folk framför ekonomiska eliters intressen.

Igår var det val. Den sittande presidenten Correa hade satt sitt politiska liv på spel genom att förklara att ifall han förlorade valet igår så skulle han genast avgå (DN)

Men vad handlade valet om? Jo valet var viktig eftersom det handlade om ett förslag om att tillsätta en konstituerande församling som ska ha som mål att samla alla olika sociala och etniska grupper i Ecuador, samt att skriva om landets "carta magna", författning.

Behovet av detta är stort i landet. Det behövs djupa förändringar i det politiska livet för att göra Ecuador mer demokratiskt. Förändringar för att fler grupper i samhället ska få vara med och bestämma över landets öde.

Nu när de första siffrorna kommit verkar "JA" sidan, alltså ja till att tillsätta en konstituerande församling, ha vunnit med en överväldigande majoritet, 78,1% är de första siffror som visats.

Correa beskylls av borgerlig media för att vara en mini kopia av Chavez, Venezuelas president. Detta sägs som om det vore något fult och föraktfullt. Men vad är det som är så dåligt med Correa?

Correa vill bland annat inte skriva på ett frihandelsavtal med USA eftersom han anser att Ecuador förlorar mer än vad de får ut av ett sådant avtal. Han vill även säga upp avtal som USA har med Ecuador som rör uthyrning av en bas. IMF, valutafonden och världsbanken är två andra institutioner som Correa vill bli av med. Deras byråkratisering har hindrat Ecuadors utveckling alltför länge. Skulden till IMF har betalats av enligt presidenten.Samtidigt vill han stärka statens makt över ekonomin, speciellt oljesektorn.

Det är sådana här åtgärder som får borgerlig press rädd. Tänk i nyliberalernas tidsera finns det människor som fortfarande tror att staten kan spela en viktig roll i ekonomin och måste ibland så göra för att undvika att utländska kapitalintressen plundrar andra länders resurser och kapital.

Correa gick till val genom att proklamera att han ville ha en "social revolution". Borgerlig media skrämmer genast sin publik med att koppla ihop honom till "marxism" (som de är rädda för) och till Chavez, venezuelas president, som i sin tur kopplas ihop med de andra "bus" pojkarna från kontinenten, Kubas, Fidel Castro och Bolivias Evo Morales.

Själv säger presidenten att han tillhör den kristna vänstern och inte den marxistiska. Vad för vänster han tillhör spelar mindre roll, det som spelar roll är att Ecuador måste demokratiseras. De exkluderade klasserna och etniska grupper måste få representation. Landets ekonomiska resurser måste komma alla till hands. Möjligheten till utbildning måste finnas till alla. Misären måste bort. De utländska investerarna måste respektera andra länders rätt till självbestämmande. Deras rätt att själva få ta del av sitt eget lands resurser. Om han är marxist eller inte? om han är populist eller inte? pragmatisk eller ej? det återstår att se.

  • Comments(0)//vladde.pensando.se/#post37