Vladde

Vladde

Med Jeltsin begravdes demokratin

PolitikPosted by Vladde 2007-04-25 17:03

Med Jeltsin begravdes demokratin!

Blog Image

Den här rubriken finns på SVD, exakt samma innehåll i artikeln från SVD går även att hitta på DN. Vad kan man dra för slutsatser av det här? Ja, dels att den påstådda rika och varierande informationen som i teorin ska gå att finna i olika tidningar knappast är så rik, det är en myt. Två olika tidningar har köpt in exakt samma artikel från samma nyhetsbyrå. En annan slutsats man kan dra av detta är att två av Sveriges största tidningar stämmer in i hyllningskören av Jeltsin.

Inte så konstigt egentligen, hans bedrift, att ha splittrat Sovjetunionen och begravt kommunismen, så som den praktiserades i Sovjet, passar väl in med båda tidningars ideologiska utgångspunkter. För dem var Jeltsins triumf, det som den amerikanske statsvetaren Fukuyama benämnde som "historiens slut". Liberalismens förståelse av demokrati och marknadsekonomins totala seger över alla andra slags idéer och ideologier om hur man ska styra ett samhälle. Så långt kan man egentligen förstå hyllningskören. Men lider tidningar och alla de som hyllar Jeltsin för hans kamp för "demokrati" av amnesi?

Man kan förstå att de blev glada över att Sovjetunionen splittrades och att det styrelseskick man där hade, förändrades. Men vad exakt gjorde Jeltsin, eller rättare sagt vad blev konsekvenserna av hans maktövertagande i praktiken, mer än att kommunismen, så som den praktiserades i Sovjet, begravdes.

Det nya Ryssland (som demokraten Jeltsin nu styrde) sålde ut det gamla Ryska sovjetrepublikens många företag och naturresurser till vrakpriser. Allt i samklang med de nya tider som rådde. Personer som aldrig hade arbetat i dessa företag och därmed aldrig bidragit till dessa företags vinster eller ekonomiska värde såg sin chans att knyta åt sig av statens tidigare egendomar och röveriet sattes igång. Ryssland förvandlades på kort tid till en oligarki, inte en demokrati. Den nya modellen som Jeltsin införde medförde att få personer blev otroligt rika på kort tid, medans majoriteten av befolkningen berövades det sociala skyddsnätet (om än dålig) som fanns innan. Sjukdomar, alkholism och självmorden ökade. Många var de människor som förlorade sina arbeten och enligt brittish medical journal, så dog mellan 2,5-3 miljoner Ryssar än vad som var normalt i förtid under den 10 års period som följde efter 1992. Inte att gömma heller så var det så att det var Jeltsin personligen som utnämnde dagens ryske president, Vladimir Putin, till sin efterträdare.

Vissa kan hävda att yttrandefrihet, parlamentariska val och andra rättigheter ökade i samband med Jeltsins maktövertagande. Må så vara, men det håller knappast tjetjenerna med om.

Denna del av Ryssland som i likhet med länderna i t.ex. baltikum ville få sin självständighet, vägrades detta av Jeltsin och istället bombades landet 1994 i det som kallas för "det första tjejenienkriget".

Hyllnigskören är patetiskt. Demagogin enorm. Jeltsin ska av dem kommas ihåg som den som "besegrade" kommunismen och införde demokrati. Ja minns ni honom så, för mig är han den som sålde ut Ryssland till ett fåtal personer, den som förvandlade Ryssland till en oligarki, den man som med sin politik försämrade livskvalitén på den ryska befolkningen så att fler och fler fick lida av bl.a. samma sjukdom som han (alkholism), den politik som tvingar än idag många ryska kvinnor att sälja sina kroppar till västerländska män, han är ansvarig för att många pensionärer fick svälta under den här perioden (eller har folk glömt bort bilderna från TV under den här perioden?) och han är direkt ansvarig för det som Tjejenerna får uppleva än idag.

"Demokratin dog med Jeltsin"- Demokrati har aldrig funnits i Ryssland och den formen som Jeltsin själv skapade lever vidare med Putin, KGB agenten som valdes personligen av Jeltsin...

  • Comments(4)//vladde.pensando.se/#post40