Vladde

Vladde

Förskola för Svenskar

ÖvrigtPosted by Vladde 2007-05-09 12:21

Blog Image

Det var ett tag sedan jag skrev här på bloggen, anledningen är att jag håller på för fullt med att slutföra min c-uppsats i sociologi och därför inte haft tid till det. Men idag kunde jag inte låta bli...

Förslaget om en etnisk svensk förskola hittar vi i min hemstad Södertälje. Föga överraskande kommer förslaget från Nationaldemokraterna, som faktiskt fick 1654 röster i förra valet i den kommunen. Just nu utreds möjligheterna för att starta en sådan förskola.

Men vad är etniska svenska barn för något? Vad ska man ha för gener för att vara en etnisk svensk? Hur ska man se ut? Hur många generationer tillbaka ska man gå för att hitta "rötter" i det "svenska"? Vad ska man uppfylla för krav; kulturella, utseendemässiga, språkliga o.s.v.?

Är adopterade barn som fostrats upp av etniskt svenska föräldrar (vad det nu är för något?), svenskar? Är barn där ena föräldern är utrikes född, svenskar? Är mörkhåriga, brunögda svenska barn "etniska svenskar"? Hur många generationer ska gå förrän man blir "etnisk svensk"? Är skåningar, norrlänningar, dala karlar, svenskar? Vilket av dessa språkliga dialekter är mer äkta "svensk", eller är alla dessa dialekter avarter av det svenska och måste därför bekämpas?

Alla svar på de här frågorna öppnar för olika resonemang kring identitet. Vad är en nation? På vilket sätt konstruerar vissa grupper, i det här fallet nationaldemokraterna, en påstådd kulturell homogenitet?

Blog Image

Nationaldemokraternas ordförande i Södertälje säger att hans barn kommer givetvis att sättas in i en eventuell framtida etnisk svensk förskola;

"Det skulle vara väldigt fint att ge de en bra start. En svensk start. Men också där man skulle dra ner på genuspedagogiken och andra konstiga idéer som man försöker indoktrinera barnen med"

Lägg märke till följande; "en bra start"= "en svensk start". I sådana tankebanor, kring bra och mindre bra folk, hamnar man nära rastänkandet. Det infantila i sådana argument är explicit och uppenbart och behöver inte förklaras närmare... Lägg också märke till hur ordföranden för ND också vill "dra ner på genuspedagogiken", kanske för att den ariska etniska svenska kvinnan istället ska fostras upp till att bli en "god" och fruktsam moder som nöjer sig med sin plats som hemmafru?

I Hitlers Nazi-Tyskland, var kvinnan viktig, jag skulle påstå central. Hon skulle finnas till som fortplantningsmaskin. Det var tänkt som så och uträknat att om varje arisk kvinna födde 4 barn så var den ariska rasens fortlevnad säkrad. Kvinnor som födde fler barn belönades, vissa som födde upp till 8 barn, hedrades...

"Andra konstiga idéer som man försöker indoktrinera barnen med", ska också dras ner på i en framtida etnisk svensk förskola, enligt ordföranden. Vilka idéer är det? och observera orden "konstiga idéer" och "indoktrinera", ler hånfullt åt dessa människor!

Här pratar de om att de vill dra ner på indoktrineringen och så vill de ha egna förskolor där barn redan i förskoleåldern ska växa upp i en sfär som totalt skiljer sig från samhället utanför. Förmodligen kommer dessa barn också att växa upp och socialiseras (indoktrineras?) till att tänka i samma tankebanor som deras kloka föräldrar och naturligtvis växa upp i en miljö fri från "konstiga idéer"...smiley

Efter att jag läste om det här förslaget kollade jag i almanackan för att se vad det var för datum, jag kanske hade missat att det var 1 april... Verkligheten hann dock ikapp mig, vi är nästan i mitten av maj och Södertälje har ett parti som växt sig starkare under senare tid, som på fullt allvar utreder möjligheten till att starta en etnisk svensk förskola...

Blog Image

  • Comments(3)//vladde.pensando.se/#post42