Vladde

Vladde

På tal om "etnisk svensk" förskola

ÖvrigtPosted by Vladde 2007-05-12 13:19

Under Nazi-Tyskland fanns en plan om att Tyskland vid slutet av 1900-talet skulle befolkas av 120 miljoner arier. Planen hette Lebensborn. Det hela började med att Hitler förklarade att det var illegalt att göra abort om man var "arisk" kvinna,1935. Nästa steg var att proklamera i sina egna led om att varje kvinna skulle föda minst fyra barn. Det fanns de som födde åtta, och de hedrades med en guldmedalj. När tyskland ockuperade länder som Norge, Danmark och Nederländerna så öppnades en ny möjlighet för nazisterna. Här fanns gott om blonda och blåögda kvinnor. Så skulle den optimala modern se ut för att säkra den "överlägsna rasens" fortlevnad.

Blog Image

Det startades speciella hem för de kvinnor som bar på ariska barn. Dessa kvinnor fick dock noga genomgå ett test innan de togs emot, det skulle bevisas först att de var arier, sedan skulle faderns gener kontrolleras, och ifall inga sjukdomar eller andra "problem" fanns i generna så var kvinnorna berättigade till sjukvård och ekonomisk ersättning, förutsatt att de lovade vara nazisterna trogna.

Historien är bekant. Nazisterna förlorade andra världskriget och deras planer gick om intet. Men trots detta så föddes tusentals barn. Barnen som föddes i de här olika länderna har genom åren haft det tufft. Det är inte lätt att vara "fiendens" barn. Detta kan ses speciellt i Norge.

Varför skriva om något sådant här överhuvudtaget? Varför koppla det till ND:s förslag om "etnisk svensk" förskola? Kanske tycker några att det är överdrivet. Men jag ser skrämmande många likheter. Dels att överhuvudtaget tala om rena "etniciteter" som ND ändå gör när de säger "etnisk svensk" förskola påminner om Nazi-Tysklands idéer om raser. Jag skrev tidigare undrande huruvida testerna för att uppfylla antagningskriterierna till en sådan förskola skulle se ut? Ska man göra som de gjorde under lebensborn, alltså mäta fysiska egenskaper och testa föräldrar och deras gener? Ska föräldrarna ha läst pippi för barnen? eller ska de redan då veta vem Gustav Vasa var? Vilka festligheter ska firas? Är kristna festligheter "svenska"? Ska vi ha som symbol DALA-hästen?

Barn är oskyldiga. Deras framtid ska man inte leka med. Vi människor formas som individer under vår tidiga uppväxt. De barn som föddes under lebensborn är idag offer för de vuxnas idéer under den här tiden. Inte blev det några "perfekta barn" av de heller, de har samma sjukdomar som andra "raser". Vuxna män som trodde på att allt gick att planera och forma till något "perfekt" med hjälp av "vetenskapen". Vuxna män som trodde på idéen om olika raser och att dessa kunde ordnas efter en sorts hierarki. Vuxna män som trodde olika raser skulle hållas isär. De kunde inte ha mer fel än vad de hade. Låt oss lära av historien.

  • Comments(5)//vladde.pensando.se/#post43