Vladde

Vladde

Våld mot kvinnor

SociologiPosted by Vladde 2007-05-14 01:53

Läste en artikel om Guatemala häromdagen. Förra året registrerades det 572 mord på kvinnor. Detta gör att landet ligger på en skamlig andra plats bland världens länder.

Under de tre första månaderna i år hade 156 kvinnor blivit mördade. Dessa är fall som fastställts, men mörkertalet brukar vara stor.

Våldet mot kvinnor är därför ett allvarligt socialt problem överallt på den här planeten. Ett socialt problem förstås bäst med hjälp av bland annat sociologin.

I Sverige debatteras ständigt våldet mot kvinnorna. Är det strukturell våld, socialiseras vi män till det, eller vad är det för faktorer som ligger bakom att en man kan förvandlas till en kvinnomisshandlare och i än värre fall, till kvinnomördare?

Är det dåligt självförtroende kombinerad med en oförmåga att acceptera att han blir avvisad? Är det en känsla av att känna att man "äger" sin kvinna och därför måste agera när man tappar kontrollen över henne?

Det fysiska våldet vare sig den är riktad mot andra män, kvinnor eller barn, utförs för det mesta av män. Detta är ett faktum. Hur kan man förklara detta sociologiskt?

Är det klass och etnicitet som i viss mån styr det här beteendet? Det verkar inte vara troligt eftersom våld mot kvinnor begås i princip alla länder med liknande mönster och det går inte att urskilja att en viss klass skulle vara värre än en annan.

Många är de som debatterar orsakerna till att det förhåller sig så. Är det biologiska faktorer, sociala faktorer eller psykiska faktorer hos individen som utför dem?

I ett land som Guatemala är kvinnorna och främst arbetarklasskvinnorna än mer utsatta. Familjerna till offren har sällan de ekonomiska medlen som behövs för att sätta igång en juridisk process. Polisen tar inte på lika fullt allvar ett mord mot en kvinna som tillhör ursprungsbefolkningen och arbetarklassen än om mordet begås på en mer välbärgad kvinna. Är hon vit kan vi vara säkra på att det åtminstone får plats i nyhetsmedierna.

Att rättssytemet fungerar så dåligt i vissa länder och att vissa lagar gynnar män som beter sig på det här sättet kan säkerligen förklara varför våldet mot kvinnor är större i vissa länder än andra. Många frågor men få svar. Jag har inte heller den blekaste aning till varför vissa män förvandlas till kvinnomisshandlare och mördare. Vågar inte ens gissa, det enda man säkert kan gissa är att alla förmodligen är potentiella sådana. Observera att jag inte anklagar någon, jag använde ordet potentiella. Det kanske ligger latent, under ytan, det är därför viktigt, anser jag, att forska än mer i det här området, så att man kan motarbeta detta på ett mer effektivare sätt, ett mord på en kvinna är ett mord för mycket.

En annan intressant diskussion i sammanhanget kan vara att definiera våld. Vad är det vi menar när vi säger våld mot kvinnor. Jag tror att många tänker sig det fysiska och mentala våldet. Vilket är korrekt. Personligen skulle jag vilja lägga till ännu en definition till förståelsen av våld mot kvinnor. Den hittar vi i arbetsmarknaden. Det är ekonomisk våld att kvinnor tjänare lägre än män. Att deras arbetsförhållanden ser ut som de gör. Att de har "dubbla" arbeten. Oavlönad arbete. Om den här typen av våld är det dock mer tyst om i samhället. Det är inte lika självklart att tänka på den här typen av våld mot kvinnor när man väl talar om våldet mot dem, för gör vi det, måste hela det produktionssystem vi har ifrågasättas, och det mina vänner, är för farligt.

  • Comments(0)//vladde.pensando.se/#post44