Vladde

Vladde

40 år sedan..

LatinamerikaPosted by Vladde 2007-10-10 16:43

För 40 år sedan mördades Ernesto Guevara, kallad: Che. Få människor har det skrivits så mycket glorifieringar om och lögner kring. De som mördade honom hoppades att även de drömmar som Guevara förkroppsligade skulle gå i graven med honom. Triumferande och stolta visade de upp hans lik inför världens medier. De tänkte nog aldrig att de, genom att mörda honom, gav Ernesto samtidigt evigt liv. De skapade myten Che och av samma myt har många företagare (motståndare till Ernestos ideologiska tankar) tjänat pengar, i form av sålda väskor, strumpor, kalsonger, flaggor, muggar o.s.v. Ches ansikte förvandlades till en vara.

Men frihetstankar, kan varken fängslas, förvandlas till en vara eller mördas. I Latinamerika, som plundrats och förslavats i mer än 500 år, har inte dessa metoder haft någon inverkan. Mord var och är de härskandes vidrigaste vapen. En strategi för att kontrollera och skrämma människor till passivitet, tystnad och lydnad. Men 500 år har gått och strategin och metoden har varken skrämt eller hindrat latinamerikaner från att drömma om och slåss för ett bättre och mer rättvist samhälle. Latinamerikaner har alltid gjort revolt mot sina herrar och kommer alltid att göra det.

Genom att mörda Che, mördade man en man som förkroppsligade dessa idéer, men man kan inte mörda tankarna eller idéerna som han representerade. De överlever. De överlever inte därför att det är eviga sanningar, utan därför att misären och orättvisorna kvarstår.

Ches minne ska inte vara något annat än minnet av en man som försökte genom olika metoder leta efter den här kontinentens förlorade frihet. Att göra honom till gud är fel. Att förminska honom likaså. För anledningen till att han lever vidare som symbol för frihet och rättvisa i latinamerika är att latinamerika fortfarande är orättvis, ojämlikt och utsugen. Alla som skriver att Che var en kallblodig mördare och annat trams, kan aldrig förstå att det egentligen inte handlar om Che som person, utan om vad Che förkroppsligade, hans tankar om ett mer rättvist amerika. Så länge den sociala och ekonomiska situationen inte förbättras i latinamerika kommer Ches vålnad att ständigt utkämpa sitt eget gerillakrig mot de som vill förpassa honom till historiens sophög.

  • Comments(3)//vladde.pensando.se/#post71