Vladde

Vladde

Historierevisionist?

ChilePosted by Vladde 2009-01-13 00:29

Lärare i Chile anmäld för att medvetet förvränga den chilenska historien. Läraren har lärarfackets fulla stöd.

En lärare har av två människor, båda politiker till höger i den chilenska politiken, anmälts för att medvetet förvränga den chilenska historien för sina elever. Den del av den chilenska historien det handlar om är naturglitvis, militärkuppen 1973 mot den folkvalde presidenten Salvador Allende.

Konflikten gäller ett prov som lärarens elever, flickor i gymnasieålder, fick göra där en av frågorna löd så här:

1. Vem av dessa, i det här kriminella "gänget" (svårt att översätta det spanska ordet "pandilla" till svenska"!) av uniformerade, var inte med och störtade Salvador Allende 11-9-1973? (sedan ger läraren namnalternativ på följande: Leigh, Stange, Pinochet, Merino och Mendoza).

Den här frågan tycker två höger politiker i Chile (och det massmediala Chile?) alltså är att förvränga historien. Ingen av flickorna på gymnasiet eller dess föräldrar hade reagerat men det gjorde alltså demokratins och jämlikhetens avantgarde, högern.

Det skulle vara intressant att höra VAD i frågan som är historiskt förvrängt?

Att det rörde sig om kriminella människor är uppenbart då de utförde kriminella handlingar på sin egen befolkning. Att de var uniformerade likaså. Att de var ett "gäng" eller "pandilla" på spanska, stämmer också, då betydelsen av ordet på spanska syftar på en grupp människor som samlas för att genomföra illegala handlingar, vilket militärkuppen var. Att de störtade den demokratiskt folkvalde presidenten stämmer också. VAD är det som läraren har förvrängt?

Högern som under 17 år kontrollerade nyhetsmedierna och skolorna (kontrollerar medierna fortfarande). Högern som satt tysta när människor försvann spårlöst. Högern som inte brydde sig när rapporter om mord och tortyr blev kända. Högern som påstår att militärkuppen var "nödvändig" för att undvika ett "inbördeskrig". Högern som förnekade kopplingarna mellan militärregimen och CIA. Högern som förnekade att CIA sponsrade de stora transportstrejken som lamslog den chilenska ekonomin under Unidad Popular regeringen. Högern som blev rika under militärregimen. Högern som själv ville gå till historien genom historieförfalskning anklagar en lärare för att styra undervisningen. Var var dessa objektivitetens demagoger under 17 år av aktiv reell praktisk historieförfalskning?

Ämnet är intressant då lärare förväntas undervisa "objektivt". Objektivitet är det samma som de dominerande diskurser, moral, etik och normer som högern (av en tillfällighet?) delar. När man tar avstånd ifrån de eller ifrågasätter dessa, ja då är man oseriös, tendentiös, styrd och så vidare.

Problemet sätter en fråga i fokus, vad är pedagogikens roll? Reproducera, ifrågasätta, förändra?


  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.