Vladde

Vladde

Cumbre iberoamericana y Cumbre Social

LatinamerikaPosted by Vladde 2007-11-05 01:30

Cumbre Iberoamericana är ett möte som samlar alla de så kallade iberoamerikanska ländernas högsta representanter varje år (Latinamerika plus Portugal och Spanien). I år hålls mötet i Santiago de Chile. Målet med mötena är att länderna ska komma överrens om olika former av sammarbete och utveckling.

I samband med det officiella mötet hålls ett alternativt möte, cumbre por la amistad e integración de los pueblos iberoamericanos. I Chile är man idag orolig över att Chavez, Venezuelas president, ska medverka även i det alternativa mötet. Även andra presidenter tros komma att medverka (t.ex. Morales, Ortega, Correa)

Det alternativa mötet har sin grund i att man inte anser att det riktiga mötet egentligen gör upp med de problem kontinenten har haft, har och står inför.

Blog Image

Efter århundraden av kolonial förtryck och imperialism, årtionden av nyliberal politik växer motståndet runtom i latinamerika. Alltsedan "Monroedoktrinen" 1823 har USA försökt göra kontinenten till dess bakgård. Lika länge har motståndet mot detta existerat. Det har krävts att USA stöttat alla blodiga diktaturer i kontinenten. Det har krävts, tortyr, fattigdom, mord, exil och försvinnande för att hålla kontroll över den upproriska kontinenten.

Med hjälp av oligarkier, korruption, utpressning, terrorism och militär inblandning har USA genom historien säkrat sin politiska makt över länderna. Även säkrat ländernas naturtillgångar. Simón Bolívar sade, med all rätt, något i stil med att: "de skapar misär i Amerika under frihetens namn".

Det alternativa mötets huvudpoäng ligger i att ta vara på de sociala rörelserna som växt fram på sistone. Mångfalden i rörelserna är dess styrka. Det rör sig om allt ifrån fackföreningar, studentorganisationer,ursprungsbefolkningen, kvinnoorganisationer, bondrörelser, religiösa grupper, miljöaktivister, feminister, till de mer traditionella partierna.

Att uppmärksamma och lyssna på alla olika grupper som är exkluderade, att mötas och finna gemensamma strategier, det är det som måste bli resultatet av dessa möten. Ju bättre enade dessa rörelser är i sin strategi desto bättre kan man bekämpa det transnationella kapitalet som nekar ländernas rätt till självbestämmelse.

En bättre strategi kommer göra att kampen för att bryta med, neokolonialismen, beroendet av de rika länderna och de utländska investeringarna, får större chans att lyckas. Salvador Allende, Chiles president 1970-1973 sade i FN för mer än 35 år sedan:

"Det är länderna, alla länder söder om Rio Bravo som reser sig för att säga: Det räcker! Nog med beroendet! nog med utpressningar! Nog med interventioner!"

"Jag är säker på att ni, ni som representerar världens alla nationer, kommer att förstå mina ord....Mänsklighetens ädlaste värderingar kommer att segra, de kan inte krossas"

Blog Image

Mer än 35 år senare kan jag inte göra annat än hålla med Allende, hans ord är lika aktuella idag som då.

  • Comments(2)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Vladde 2007-11-12 14:14

Rebelde- Jag har den i en av mina böcker! men jag googlade efter "salvador Allende discurso en la ONU" och hittade följande sida, klicka på länken, där kommer du hitta hela talet, den är på spanska.

Posted by Rebelde 2007-11-12 00:28

Salvador Allende var en stor man, vladi! Underbart att se bilderna av honom när han talar inför FN. Hela församlingen ställer sig upp och klappar efter hans tal. Har du förresten hela talet? Vet du var man kan hitta den annars? Saludos compañero!