Vladde

Vladde

"Diktatorn Castro och hans Kuba"

LatinamerikaPosted by Vladde 2007-12-08 12:42

Det skrivs relativt mycket om kuba i olika nyhetstidningar och bloggar. Mycket av det som skrivs här och där verkar i mån och mycket vara grundad i stor historisk okunskap om landet.

Många högerskribenter och bloggare är av förklarliga skäl mycket fientligt inställda till revolutionen. Ganska förståeligt och acceptabelt att de inte gillar revolutionen eller landets samhällssystem. Vad som däremot är svårare att förstå är de så kallade "vänster" skribenter och bloggare som kritiserar landet. Kritik ska alltid riktas mot något. Det är så man lär sig och växer. Men vad är det dessa vänster bloggare och skribenter kritiserar? Bygger "vänsterns" kritik på kunskap om landet eller bygger kritiken på den gängse massmediala uppfattningen om landet? Eller vad som skulle kunna vara om än mer tragisk, på anpassning till den rådande poltiska hegemonin?

Många av dessa vänster bloggare ,oftast "intellektuella", lever i en utopisk värld. De verkar tro att situationen i latinamerika är sådan att konflikten mellan jordlösa, arbetare och kapital och jordägare går att bedriva genom att skaka hand med varandra. I vilken värld lever de? Har de missat militärkupperna under hela 60-70 talet i Latinamerika? Har de missat hur de sociala upproren slagits ner? Mördandet på fackaktivister, kommunister, socialister,anarkister? Har de missat högerns antidemokratiska agerande i kontinenten? Har de missat USA:s stöd till militärjuntorna? den misslyckade invasionen av Kuba? Tror man verkligen att det går att bedriva "demokratiska" samtal med en sådan motpart i politiken?

Jag blir väldigt upprörd när kritik förs från vänsterhåll och då man märker att de upprepar samma saker de läser om i DN. Sådana här skrivbordsrevolutionärer som tycker en massa om vad folk i andra länder ska göra har jag inte mycket för övers. De avslöjar många gånger sin totala ignorans om kampen som bedrivits och bedrivs i latinamerika och gör självmål från halva planen genom att peka ut vänstern i kontinenten för "diktatoriskt". Så fort folket där inte gör eller agerar på ett sätt som här hemma är "politikskt korrekt" eller som övernesstämmer med deras egna sociala omvandlingsteorier och demokratiska premisser är de snabba på att förkasta och ta avstånd från dessa rörelser. De kan kalla det vad de vill. För mig är det feghet. Intellektuell feghet. Ett bevis på att de sällan har sett förtryckets makabra ansikte.

Respekt har jag däremot istället för de många vänstermänniskor som framför sin kritik på ett konstruktivt sätt genom sakliga argument och inte genom att upprepa samma agenda som nyhetsmedierna. Inget land eller samhällssystem är perfekt så knappast heller det kubanska, långt ifrån.

Om ni är intresserade av Kuba och vill läsa en, i mitt tycke, mycket bra artikel om vänstern och dess hållning till Kuba rekomenderar jag starkt er att läsa det här inlägget.

  • Comments(4)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Vladde 2007-12-09 17:51

Lena- Du behöver inte be om ursäkt för dina åsikter! Tycker det är jättebra att du skriver här och postar om det, så att de som läser bloggen kan läsa om dina egna upplevda erfarenheter därifrån. Men det faktum att du bott där och har de erfarenheter du har, betyder inte att andra som bott där har samma eller liknande erfarenheter. Inte heller att de upplever landet som du gjorde.

Eftersom du vet och även bott i andra diktaturer i kontinenten då du levde i Chile och Argentina kan du ju jämföra dessa. Det är trots allt stora skillnader i diktaturer var de än har funnits och vilken ideologi eller samhällssystem de än må ha haft. Våldtagna, mördade kvinnor, kroppar som flyter upp i omkringliggande floder etc., ja , du vet! var ju vanligt förekommande i våra diktaturer.

Mitt inlägg var mer riktat, trots allt, som ett fördömande av en vänster som jag upplever som feg och opportunistisk här hemma i Sverige. Framförallt den intellektuella delen av den. Man kan kritisera mycket av det som idag sker och som har skett på Kuba och det görs också många djupa och innehållsrika kritiska analyser av landet som är riktigt bra! Analyser som bl.a. försöker förstå det oacceptabla i att partiet som du säger "kontrollerar allt". Analyser som faktiskt, mot alla odds, kommer från kubaner själva på Kuba.

Men då mycket egentligen inte ändrats på Kuba så blir dagens kritik mot den här i Sverige från vänsterhåll snarare ett sätt att passa in i rådande politiska hegemoni. Förstår inte vad som hänt där (politiskt konkret) som gjort att deras tidiga naiva och kompromisslösa stöd till landet förvandlats till fördömande. Snarare är det opportunism från deras sida här i Sverige. Som Victor Jara skulle ha sagt "estan donde el sol calienta" och som hela låten "ni chicha ni limona" beskriver det.

Kanske var det just den kompromisslösa fanatiska hyllningen till Kuba som gjorde att just vänstermänniskor blev så besvikna på landet eller tar idag avstånd från revolutionen (till och med!)? Besvikelse grundar sig många gånger på en alltför hög förväntan om något. En föreställning om Kuba som jordens paradis?

Har personligen aldrig haft en sådan bild eller förväntan av Kuba. Det finns mycket att invända mot landet och dess poltiska och ekonomiska system. Men man kan göra det på olika sätt. Har därför stor respekt för de vänsterdebattörer som kritiserar det utifrån en vänster (oftast till och med från marxistiska teoerier) position och inte utifrån anammade höger myter från mytomaner.

Posted by Vladde 2007-12-09 17:11

Pia- ja så är det. Vänstern är välkommen, som jag skrev, att kritisera det man vill. Vad jag stör mig på rejält är då man märker (genom deras argumentation) att de primärt hämtat information från tidningarna. Det märker man på deras resonemanger och på ordvalen då de skriver om det. Det finns många länder man kan fokusera mer på i latinamerika där den sociala och ekonomiska situationen är värre, trots ländernas demokratier. Jag eftersträvar kritisk konstruktiva argument från vänster grundade i sociala fakta och det finns många som har sådana och som är duktiga i sin kritik av det landet.

Posted by Lena 2007-12-08 22:43

Hejsan, Det finns mycket att skriva om Kuba och detta är ett tema som ligger mig nära hjärtat. Jag älska Kuba och för mig är det landet jag känner som mitt hemland. Därför ber jag om ursäkt innan jag börjar skriva eftersom jag FÖRSTÅS inte håller med dig och jag vill inte att detta ska låta personligt...Jag stödjer inte Fidel, och det beror inte på högervindar eller för att det är populärt at kritisera landet, mina motiv är mycket mer enkla än så, jag har bott på Kuba och jag vet hur det är att bo där med alla problem och alla de positiva sidorna också. Jag vet vad det är att det Kubanska Partiet kontrollerar allting och att det inte finns framtid för ungdomen. Mig kan inte någon komma och säga att jag har missat militärkupperna , mördandet på vänstern och USA´s stöd, jag vet precis vad det betyder, och mycket bättre än vänstern som kritiserar och vänstern som stödjer Fidel. Det är jättelätt att vara vänster som stödjer Fidel, de sitter där hemma och skriver sina fina små ariklar "Viva Fidel" och pratar om hur underbart det är med Kuba. Jag håller varken med MiamiKubanerna eller den Europeiska wiskyvänstern som hyllar Castro. Det finns mycket från Kuba som jag tycker är värdefullt, värderingar vi fick, erfarenheter som ingen i Latinamerika var med om, men det ändrar inte på att Kuba är en diktatur. Jag håller inte med artikeln att de som kritiserar Fidel har ett "behov av att bli rumsrena i de salonger de trängtar till". Jag pratar från mina egna erfarenheter och "utopi" är att fortfarante tro på Fidel och hans politik. Du vet att jag komer från en familj som stödde Fidel och det är inte lätt erkänna att allt inte var så som du trodde i så många år. ...och som man säger på Kuba... "que facil es ser comunista fuerda de la isla". Det enda jag kan hoppas på nu är demokratiska val och en transition utan USA's inblandning. Hälsningar! Lena

Posted by pia (http://funderar.wordpress.com) 2007-12-08 16:17

Hej Vladi,
jag håller med. Tycker att det ställs otroliga krav på allt som är vänster medan högerkrafterna tillåts göra vad som helst, som att sälja ut hela länderna till rövarpris (något som inte bara hände då någongång för länge sedan, utan är verkligt aktuellt ännu idag). Guatemala är ett bra exempel på det. Det finns SÅ många orsaker att kritisera dem som styr det landet, eller ska vi säga Mexiko. Men all fokus är på att kritisera Kuba...